Sakrament małżeństwa

Termin zawarcia sakramentu małżeństwa ustala się indywidualnie w Kancelarii parafialnej.

W przypadku, gdy żadna ze stron nie mieszka na terenie naszej parafii, konieczne jest zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich z parafii jednego z narzeczonych.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa Konkordatowego:

Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości np. paszport.

Świadectwo chrztu do zawarcia sakramentu małżeństwa (ważne sześć miesięcy od daty wystawienia). Świadectwa chrztu nie potrzebują osoby ochrzczone i bierzmowane w naszej parafii.

Świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (średniej). Osoby, które nie ukończyły nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (średniej) uczestniczą w katechumenacie przedmałżeńskim (cztery spotkania). Terminy spotkań są ustalane w kancelarii parafialnej.

Zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych. Nauki przedślubne odbywają się one w naszej parafii w każdą niedzielę miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) o godz. 15.30 w bibliotece parafialnej. Cykl czterech spotkań rozpoczyna się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Druk formularza Nauk Przedmałżeńskich do pobrania.

Harmonogram spotkań i terminy dyżurów w poradni życia rodzinnego

Tematy spotkań:

    • Prawa i obowiązki małżonków, karta praw rodziny.
    • Problematyka psychologiczna małżeństwa i rodziny.
    • Problematyka regulacji poczęć.
    • Sakramentalność małżeństwa i liturgia.

Narzeczeni zobowiązani są również do dwóch spotkań w Poradni Życia Rodzinnego, która czynna jest w wyznaczone środy (oprócz lipca i sierpnia) o godz. 18.00 w sali spotkań Duszpasterstwa Akademickiego. Termin spotkania należy umówić na 3 temacie nauk przedślubnych.

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego. Ważne sześć miesięcy od daty wystawienia.W przypadku kiedy został wcześniej zawarty związek cywilny. Odpis skrócony aktu zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego.

Osoby: wdowa, wdowiec, rozwiedziona lub żyjących w związku cywilnym, które pragną zawrzeć sakrament małżeństwa przed rozpoczęciem gromadzenia dokumentów odbywają rozmowę z księdzem. Wdowiec lub wdowa powinni posiadać: akt zgonu współmałżonka z Urzędu Stanu Cywilnego, akt zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego i świadectwo zawarcia ślubu kościelnego z parafii. Rozwiedzeni – wyrok sądu rozwiązujący ślub cywilny.

Przed spisaniem protokołu przedślubnego należy odbyć rozmowę z księdzem i ustalić termin spisania protokołu (telefonicznie lub osobiście). Protokół spisujemy po zgromadzeniu wszystkich dokumentów trzy miesiące przed datą ślubu. W sytuacjach wątpliwych rozmawiamy z księdzem.

Świadkowie w dniu zawierania sakramentu małżeństwa przychodzą 15 minut przed rozpoczęciem obrzędu Sakramentu Małżeństwa (przed Mszą Świętą) do zakrystii kościoła, wejście od strony probostwa, z dokumentem tożsamości: dowodem osobistym lub paszportem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.