INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 28 kwietnia -05 maja 2019 r.

SOBOTA                     27 kwietnia                   SOBOTA WIELKANOCNA

15.00– Ślub Rzymski: Sebastian Raszyk-Katarzyna Golec.

16.00 –Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jana i Marię Gawor, + zięcia Gerarda.

17.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Annę Czupała w 2 rocznicę śmierci, za wszystkich ++ z rodziny.

17.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Złotosz w 30 dni po śmierci.

20.00 –Apel Maryjny.

NIEDZIELA                  28 kwietnia                 NIEDZIELA  WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

07.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Jana Fedor.

08.00Różaniec.

08.30– W intencji uwielbienia i ubłagania Miłosierdzia Bożego dla Kościoła, Ojczyzny i całego świata wraz z prośbą o beatyfikację sług Bożych Ks. prymasa Augusta Hlonda i Ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego od Bractwa Miłosierdzia Bożego.

10.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Czesława Rosińskiego.

11.30– Przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej w intencji rodzin „Dzieci Maryi”.

13.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Światło Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Sonii z okazji urodzin.

15.00– W intencji rocznych dzieci, rodziców i rodziców chrzestnych: Nataszy Grzesik, Heleny Wolny, Polii Burzyńskiej, Amelii Pawlik, Igi Lasockiej, Hanny Podsiadło, Andrzeja Bochenek.

16.30  –  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

17.00–Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, zdrowie i pomyślne zdanie matury  dla Piotra z okazji 20 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

20.00–Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Sylwii i Marka Domagała z okazji 40 rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.

PONIEDZIAŁEK           29 kwietnia   ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, dz. i dK., patronki Europy

06.30 – Za Parafian.

07.25 Różaniec.

08.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Kochanek od Zakładu Pogrzebowego „Kalia”.

08.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Popowicza od „Ludzi Gór ”.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za + syna Janusza Maksis, ++ rodziców i rodzeństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jana i Mariannę Mikulskich oraz ++ dziadków obu stron.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ Franciszka, Marię i Jana Miłek, + Urszulę Błąkałę i Jadwigę Szendera.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Hildegardę i Franciszka Jurek, za ++ Czesławę, Martę, Leszka, Stanisława Giwerskich, za ++ z rodzin: Pieniążek, Gajda i Czerny.

WTOREK         30  kwietnia UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, głównego patrona Polski

06.30–  Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Katarzyny Al- Nohad z okazji urodzin.

06.30–  Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej w intencji Hanny z okazji 25 rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie oraz w intencji całej rodziny.

07.25 Różaniec.

08.00– Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Aleksandry z okazji urodzin oraz w intencji męża, dzieci i wnuków.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Józefa Wiśniewskiego w 18 rocznicę śmierci, za ++ z rodziny obu stron.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Augustyna i Wiktorię Dziubek, + brata Piotra i + teściową Elżbietę Tkacz.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Bronisławę i Henryka Wieczorek oraz za ++ z rodzin Jadasz i Wieczorek.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Wojciecha Kellera od rodziny Ożarowskich.

ŚRODA                        01 maja                       ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA

06.30– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Cecylię i Karola, ++ teściów Dorotę i Erwina oraz ++
z rodziny.

07.25Różaniec.

08.00  – Do miłosierdzia Bożego za + Leonarda Lubinę od Józefy i Anny Kurowskich z Mesznej .

17.30 – Nabożeństwo majowe.

18.00– Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Magdaleny w dniu 40 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

18.00– Przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej w intencji rodzin, małżonków proszących o potomstwo, matek w stanie błogosławionym, nienarodzonych jeszcze dzieci, podejmujących Duchowa Adopcję i wszystkich obrońców życia.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ Urszulę, Norberta i Adama Sak oraz za + Apolonię Brauer.

CZWARTEK                 02 maja                       Wspomnienie św. Atanazego, bpa i dK.  I czwartek miesiąca

06.30– Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Krystynę Wojtal w 5 rocznicę śmierci, za ++ z rodziny Wojtal i Persowy.

07.25 – Różaniec.

08.00– W intencji Kapłanów naszej parafii.

17.00 –Cicha Adoracja.

17.30 –Nabożeństwo majowe z modlitwą za kapłanów oraz o powołania.

18.00– W intencji kapłanów naszej parafii, o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz w intencji członków Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu i opiekuna Ks. Andrzeja.

18.00– W intencji  kapłanów objętych modlitwą „Margaretek” i osób modlących się w tym apostolacie.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za +Zdzisława Bratek w 7 rocznicę śmierci, ++ rodziców oraz ++ z rodziny obu stron.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za + męża Andrzeja w 14 rocznicę śmierci, za + brata Jerzego, babcię Hildegardę, ++ rodziców obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Elżbietę Fuchs.

PIĄTEK                        03 maja           UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI, głównej  patronki Polski, I piątek miesiąca

07.00  – Do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Sówka w 30 dni po śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny.

08.00 Różaniec.

08.30– W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

08.30– Za Ojczyznę, rządzących i wszystkich Polaków, aby zachowali wiarę i byli jej świadkami.

10.00  – Do Miłosierdzia Bożego za + żonę Wandę w 5 rocznicę śmierci, ++ rodzeństwo Jana i Krystynę, ++ rodziców Annę i Józefa oraz ++ teściów Marię i Wiktora.

11.30– Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej z podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośba o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki z okazji 80 rocznicy urodzin, w intencji wnuczki Agaty z okazji 31 urodzin oraz w intencji całej rodziny.

13.00– Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi z okazji 70 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

15.00– Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Marii w dniu imienin i 70 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

16.30  –Nabożeństwo majowe.

17.00–Do Miłosierdzia Bożego za + męża Pawła Chowaniec, ++ jego rodziców Annę i Augustyna, ++ dziadków i siostrę Annę.

20.00–Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej  dla Mateusza i jego rodziny oraz dla Marii, Haliny i Stefana.

SOBOTA           04 maja           Wspomnienie św. Floriana, męcz., patrona archidiecezji, I sobota miesiąca

06.30– Do Miłosierdzia Bożego za + córkę Monikę Pietras w rocznicę urodzin, + ojca Pawła i mamę Weronikę, + brata Jerzego i ++ pokrewieństwo.

06.30– Do Miłosierdzia Bożego za + brata Piotra Cebula w 1 rocznicę śmierci.

07.25 – Różaniec.

08.00– W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

08.00–Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dla najbliższej rodziny i polecanych w modlitwach.

16.00 –Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

16.30–Nabożeństwo majowe.

17.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Aleksandry z okazji 25 rocznicy urodzin.

17.00– Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Mariannę w 6 rocznicę śmierci, za + ojca Józefa.

17.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Anielę i Wojciecha, za ++ rodzeństwo oraz ++ z rodzin Mucha i Rokosz.

20.00 –Apel Maryjny.

NIEDZIELA                  05 maja                       NIEDZIELA  WIELKANOCNA  – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

07.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Teresę i Franciszka, ++ teściów Franciszkę i Stanisława, za ++ brata Zbigniewa i szwagra Antoniego.

08.00Różaniec.

08.30– Do Miłosierdzia Bożego za + Pelagię Stokfisz w 11 rocznicę śmierci, za + Antoniego Stokfisz i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.00– Uroczystość Pierwszej Komunii Św.

11.30– Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Nadii Rygol z okazji 7 rocznicy urodzin, dla siostry Klary, w intencji rodziców, rodziców chrzestnych, dziadków i całej rodziny.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Zygmunta, ++ rodziców Karola i Marię i + brata Józefa.

15.00– Msza św. chrzcielna: w intencji dzieci, które mają przyjąć chrzest, ich rodziców i chrzestnych.

16.00- Nabożeństwo dziękczynne za dar Pierwszej Komunii Św.

17.00–Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marka i Ewy z okazji 40 rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.

20.00–Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Bronisławę i Adama oraz + brata Mieczysława Dymowskich.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.