INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 22-29 GRUDNIA 2019R

SOBOTA                     21 grudnia     

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Jolanty z okazji urodzin oraz w intencji całej rodziny.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA                  22 grudnia                  iV niedziela adwentu       

06.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Grzybowskiego w 46 rocznicę śmierci, ++ rodziców Stanisławę i Wincentego oraz ++ Józefę i Katarzynę.

08.00 Różaniec.

08.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Michała Piechuta z okazji 30 rocznicy urodzin.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Bogdana, ++ Juliannę, Piotra, Stefanię, Walentego Piskorz, Stanisława, Tomasza, Agatę, Michała Mitręga, za ++ Katarzynę Nabiałkowską, Krystynę Zięba, Stanisława i Zofię Bieleckich, + Natalię Sulej oraz Florentynę i Jana Pasek.

11.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla Wojciecha z okazji 6 rocznicy urodzin, w intencji rodziców i chrzestnych oraz siostry Amelii.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Mateja w 4 rocznice śmierci.

15.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Marię w 4 rocznicę śmierci, za + syna Marcina oraz wszystkich ++ z rodziny.

16.30 – Nabożeństwo adwentowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Krzysztofa w rocznice urodzin, ++ rodziców Marię i Andrzeja oraz ++ krewnych i przyjaciół.

20.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę św. Tarsycjusza i zdrowie dla Pawła z okazji 18 rocznicy urodzin.

PONIEDZIAŁEK           23 grudnia 

06.30 – W intencji Parafian.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Józefa i bratową Jolantę.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Herberta Ziegler w 5 rocznice śmierci, za ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jadwigę i Ludwika, + męża Władysława, + kuzynkę Cecylię i ++ z rodziny obu stron.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Anielę Twardzik w 3 rocznicę śmierci.

WTOREK                     24 grudnia     

06.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Marii z okazji urodzin oraz w intencji całej rodziny.

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Wiktora i Marię Mazurek, Stefana i Władysławę Wiatr oraz wszystkich ++ z rodziny Wiatr, Mazurek, Hoppe, Ochman i Szemraj.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Stanisława.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Kowalczyka w 1 rocznice śmierci.

08.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

24.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Mariana z okazji 55 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

24.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Ks. Proboszcza Tomasza Wiosnę od pracowników parafii.

24.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Zygmunta Tuszyńskiego, ++ rodziców obu stron oraz ++ z rodzin: Danek i Pudlik.

24.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Stanisława w 20 rocznicę śmierci, + mamę Jadwigę Kołackich, + Barbarę Matejczyk oraz ++ z rodzin Hołubasz i ++ pokrewieństwo.

24.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + syna Krzysztofa w 2 rocznice śmierci oraz za + męża Stefana w 1 rocznicę śmierci.

ŚRODA          25 grudnia       UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA  PAŃSKIEGO       

07.00 – W intencji Parafian.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Agnieszkę Jurdziak w kolejną rocznicę śmierci.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Jana Lubeckiego w 3 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Franciszkę i Stanisława, + siostrę Lucynę oraz wszystkich ++ z rodziny.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Irenę i Piotra Chlebek w rocznicę śmierci oraz za + Emilię Gondzik.

15.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Jadwigę i Jerzego Irek, ++ rodziców, ++ Janinę i Henryka Kaczmarczyków oraz ++ z rodziny obu stron.

16.15 – Nieszpory kolędowe.

17.00 – Za dusze zalecane.

20.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Wojciecha Cieślak od kolegów z pracy.

CZWARTEK                 26 grudnia ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, pierwszego męczennika UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA  KU  CZCI  PATRONA  NASZEJ  PARAFII

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Genowefę od sąsiadki Jadwigi.

08.00 – Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Hieronimę Popławską w 2 rocznicę śmierci, za + Mariana Popławskiego w 8 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i rodzeństwo obu stron.

10.00 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej z podziękowaniem za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla małżonków Zofii i Kazimierza.

11.30 – SUMA ODPUSTOWA – W intencji Parafian.

11.30 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Danuty i Franciszka Hebda z okazji 60 rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Łuszcz w 19 rocznicę śmierci od Ks. Krzysztofa Żmigrodzkiego.

15.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Wierzyckiego i + żonę Janinę Wierzycką.

16.15 – Nieszpory odpustowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Annę i Grzegorza Habryków, + ojca Henryka Łaskawca oraz za + dziadka Adama Ślęzaka.

20.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + syna Krzysztofa w 2 rocznice śmierci oraz za + męża Stefana w 1 rocznicę śmierci.

PIĄTEK                 27 grudnia      ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY  

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Krystynę Kaczor w 4 rocznicę śmierci, + jej męża i zięcia.

06.30

07.25 – Różaniec.

08.00 – Podziękowanie za dar życia, z prośbą o potrzebne łaski dla Marcina w dniu 30 rocznicy urodzin oraz w intencji rodziny Swatkowskich.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Helenę i Franciszka Latkowskich.

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Magdalenę Mazurczak w 1 rocznice śmierci od najbliższej rodziny.

SOBOTA           28 grudnia      ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZ.

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Aleksandra, Walerię, Lucjana, Hieronima, Irenę i Kazimierza Sobierajskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich należących do grup parafialnych i Księży opiekunów.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Krzysztofa Kajda w 37 rocznicę śmierci, za ++ Anielę, Antoniego i Zbigniewa Kajda, za ++ z rodzin: Kajda, Kawałko, Czwięczek, Kobiałka, za + Łucję Czech i dusze w czyśćcu cierpiące.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Mariannę Moryń, wszystkich ++ z rodziny Moryń, Połcik i Świątek.

09.00 – W intencji Młodzianków.

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Bronisławy z okazji 60 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny i brata Czesława.

NIEDZIELA                29 grudnia      ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA     

06.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

07.00 – W intencji Parafian.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Romualdę w rocznicę śmierci, + ojca Stanisława, ++ braci Jana i Mariana, ++ dziadków Władysława i Zofię oraz Juliana i Marię.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Ryszarda Kołoch w rocznicę urodzin, + mamę Gertrudę, ++ teściów Józefa i Weronikę Dąbrowskich oraz + syna Mirosława Dąbrowskiego.

11.30 – W intencji małżonków Renaty i Łukasza Wyszogrodzkich z okazji 11 rocznicy ślubu oraz w intencji synów Huberta i Pawła z podziękowaniem za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Marię i Witolda Sokólskich oraz wszystkich ++ z rodziny.

15.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla Mai Hefeman z okazji 1 rocznicy urodzin oraz w intencji rodziców, rodziców chrzestnych i całej rodziny.

16.15 – Nieszpory kolędowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + syna Krzysztofa Miłek w 23 rocznicę śmierci oraz za + żonę Katarzynę.

20.00 – Podziękowanie za wszystkie otrzymane łaski w mijającym roku, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w nowym 2020r dla Marii Świerkot i Jej rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.