INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 14-21 października 2018 r.

SOBOTA 13
października Wspomnienie
bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.

16.00 – Adoracja
Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

16.15 –
Nabożeństwo różańcowe
.

17.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Joannę Krzemień w rocznicę śmierci, za
+ jej męża Teodora, + syna Józefa oraz za ++ Gizelę i Leona
Słowik.

20.00 –
Apel Maryjny.

NIEDZIELA 14
października XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

07.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Władysława Fijałkowskiego w 6 rocznicę
śmierci i za ++ z rodzin: Fijałkowskich i Giza.

08.00 – Różaniec.

08.30 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Jadwigę w rocznicę imienin oraz ++ z
rodziny.

10.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Jerzego Obryckiego
w 6 rocznicę śmierci, ++ rodziców Helenę i Józefa Obryckich, ++
Stanisławę i Tadeusza Duda, ++ dziadków Józefa i Józefę Duda
oraz za + chrzestnego Eugeniusza Duda.

11.30 – Do
Miłosierdzia Bożego za + męża Jerzego Pawlika w 11 rocznicę
śmierci, ++ rodziców obu stron oraz wszystkich ++ z rodziny.

11.30
Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i
zdrowie dla Bogumiły i Andrzeja Pyszka z okazji 45 rocznicy ślubu.

13.00
Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża, Dary Ducha Świętego
i zdrowie dla Julii w dniu 10 rocznicy urodzin oraz w intencji
rodziców, rodziców chrzestnych i całej rodziny.

15.00
Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i
zdrowie dla Marii i Ireneusza z okazji 40 rocznicy ślubu oraz
w intencji dzieci i wnuków.

15.00 – Z
podziękowaniem za dar powołania zakonnego, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i Dary Ducha
Świętego dla Brata Jonasza na każdy dzień posługi oraz
w intencji rodziców, brata i siostry z rodziną.

16.15 –
Nabożeństwo różańcowe
.

17.00
Do Miłosierdzia Bożego za + Agnieszkę Kloc w 4 rocznicę
śmierci oraz za + Małgorzatę Powszek.

20.00
Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej
i zdrowie dla Janiny i Romana z okazji 40 rocznicy ślubu.

PONIEDZIAŁEK 15
października Wspomnienie św. Teresy od Jezusa. dz. i dK.

06.30 – Za Parafian.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + męża Izydora Piekarskiego, ++ Józefa i
Kazimierę Tomaszewskich oraz za + Henryka Tomaszewskiego.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + babcię Anielę Smulczyńską w 42
rocznicę śmierci, za + dziadka Jana i ++ rodziców Henrykę i
Mieczysława Szopa, ++ teściów Józefę i Jana Surmacz.

17.15 –
Nabożeństwo różańcowe
.

18.00 – W intencji
rodziców, którzy utracili swoje dzieci, aby dobry Bóg obdarzył
ich pokojem, pocieszeniem i dopomógł im uwierzyć, że ich dziecko
doświadcza już Bożej opieki i miłości.

18.00
Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla
Antoniego Starczewskiego w dniu 80 rocznicy urodzin oraz w intencji
całej rodziny.

18.00
Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej
i zdrowie dla Patrycji i Jerzego Sieroń z okazji 10 rocznicy ślubu.

WTOREK
16 października UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej
patronki Śląska

06.30 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Stanisława Świerkot.

07.25 Różaniec.

08.00
Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla wnuczki
Alicji w dniu 2 rocznicy urodzin oraz w intencji rodziców, rodziców
chrzestnych i dziadków.

08.30 – Nabożeństwo
do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

17.15 –
Nabożeństwo różańcowe
.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Marię Jeziorowską w dniu urodzin, + męża
Wiktora i ++ rodzeństwo obu stron.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + brata Jerzego w rocznicę śmierci, ++
rodziców Weronikę i Pawła Krajczok, + córkę Monikę i ++ z
rodziny obu stron.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego ++ rodziców Halinę i Pawła, ++ dziadków i
rodzeństwo obu stron.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + mamę Jadwigę w dniu urodzin, + ojca
Józefa Kalert, + siostrę Elżbietę Kocurek, ++ dziadków Zofię i
Józefa Piszczek, + Marię Roter i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA 17
października Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i
męcz.

06.30
Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha
Świętego i zdrowie dla Tomasza Miłka z okazji 50 rocznicy urodzin.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Stefana Łastówkę od Zakładu
Pogrzebowego „Kalia”.

17.15 –
Nabożeństwo różańcowe
.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Marię Brol w 13 rocznicę śmierci.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + tatę Romana w 24 rocznicę śmierci, +
mamę Annę, ++ dziadków obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za ++ Stanisławę i Bolesława oraz Czesławę
i Stanisława Kędzierskich.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Tadeusza Wach w 30 dni po śmierci.

CZWARTEK 18
października ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY

06.30

07.25 – Różaniec.

08.00
Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośba o Boże
błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Elizy w dniu
23 rocznicy urodzin.

08.00 – W intencji
Brata Jonasza z prośba o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha
Świętego, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie na każdy dzień
posługi od grup parafialnych.

17.15 –
Nabożeństwo różańcowe
.

18.00 – W intencji
rodziny Guzior z prośbą o potrzebne łaski, opiekę Matki Boskiej
Boguckiej i Dary Ducha Świętego.

18.00
Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha
Świętego i zdrowie dla Anny w dniu urodzin.

18.00
Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary
Ducha Świętego i zdrowie dla Urszuli i Piotra z okazji 40 rocznicy
ślubu.

PIĄTEK 19
października

06.30

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + brata Tadeusza w rocznicę urodzin od
siostry Joanny z rodziną.

15.00
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.30
Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, Dary Ducha Świętego,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej
Boguckiej i zdrowie dla Asi z okazji urodzin.

17.15 –
Nabożeństwo różańcowe
.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + mamę i babcię Mariannę Kawałko w 35
rocznicę śmierci, + ojca i dziadka Adolfa Kawałko, za ++ z rodzin:
Kawałko, Wojtach, Orzechowski i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Irenę Godula w 1 rocznicę śmierci, za
wszystkich ++ z rodzin: Godula, Siwy i Dominek.

18.00
– Do Miłosierdzia Bożego za + Bogusławę Matera od
pracowników PGF Katowice.

18.00
– Do Miłosierdzia Bożego za + Antoniego Trojanowskiego
od sąsiadów z ul. Karpackiej.

SOBOTA 20
października Wspomnienie
św. Jana Kantego, prezb

06.30 – Do
Miłosierdzia Bożego za + + Józefę i Franciszka Pastwa i dusze w
czyśćcu cierpiące.

07.25 – Różanie
fatimski.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + mamę Reginę Szwedzińską w 25 rocznicę
śmierci, + ojca Bronisława Szwedzińskiego w 21 rocznicę śmierci,
++ dziadków Annę i Jakuba oraz Mariannę i Szczepana.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Piotra Żyłkę od Aleksandry i Tadeusza
Okolus.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Antoniego Trojanowskiego od żony i dzieci
z rodzinami.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Wiesławę Gowarzewską.

15.00 – W intencji
małżonków przeżywających „okrągłe” rocznice ślubu.

16.00 – Adoracja
Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

16.15 –
Nabożeństwo różańcowe
.

17.00 – Do
Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej z
podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo
w życiu kapłańskim i opiekę Matki Boskiej na każdy dzień z
okazji urodzin ks. Tomasza Marecika od grup parafialnych.

17.00
Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dlaAlicji Janickiej z okazji 1 rocznicy urodzin oraz w
intencji rodziców i rodziców chrzestnych.

20.00 –
Apel Maryjny.

NIEDZIELA 21
października XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

07.00
Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i
zdrowie dla Magdaleny i Tomasza Golec z okazji 1 rocznicy ślubu.

08.00 – Różaniec.

08.30
Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej
Boguckiej i zdrowie dla Bartosza Żurek z okazji 18 rocznicy urodzin.

10.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + męża Władysława, ++ rodziców i
teściów, ++ rodzeństwo, za + Czesławę oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.

11.30 – Do
Miłosierdzia Bożego za + męża Adama–Jana Lisowskiego w 9
rocznicę śmierci, za ++ jego rodziców i ++ z rodziny.

13.00
Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha
Świętego i zdrowie dla Agnieszki Kossowskiej z okazji 40 rocznicy
urodzin oraz opiekę nad całą rodziną od rodziców.

15.00
Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha
Świętego i zdrowie dla Artura Janus z okazji 50 rocznicy urodzin
oraz w intencji całej rodziny.

16.15 –
Nabożeństwo różańcowe
.

17.00
Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jana i Marię Bogusz,
++ Irenę i Józefa Maciaszek oraz za ++ Janinę i Bolesława Padło.

20.00
Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej
i zdrowie dla Aleksandry i Andrzeja z okazji rocznicy ślubu, w
intencji córek Anny i Magdaleny oraz całej rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.