INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 12-19 MAJA 2019 R.

SOBOTA                     11 maja

16.00 –Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

16.30–Nabożeństwo majowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Annę w 100 rocznicę urodzin, + ojca Karola, siostrę Renatę, ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Pietrusińskiego od żony, córki i syna z rodzinami.

17.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Aleksandra Gałkowskiego w 25 rocznicę śmierci.

20.00 –Apel Maryjny.

NIEDZIELA                  12 maja           IV NIEDZIELA  WIELKANOCNA – NIEDZIELA  DOBREGO  PASTERZA

07.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Jarosława Kwapisz od sąsiadów z ul. Kurpiowskiej 3.

08.00Różaniec.

08.30– Do Miłosierdzia Bożego za ++ Elżbietę i Krzysztofa Buczek.

10.00 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Henryka z okazji urodzin oraz w intencji całej rodziny.

11.30– Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Juliana w 22 rocznicę śmierci, + mamę Marię oraz ++ z rodziny obu stron.

13.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ Janinę i Stanisława Mikulskich, ++ dziadków Władysława i Stanisławę Duckich.

15.00– Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Grzegorza z okazji 35 rocznicy urodzin.

17.00–Do Miłosierdzia Bożego za + syna Marcina Himmel w 37 rocznicę urodzin, za + mamę Marię i + babcię Mieczysławę Wróblewskie.

20.00–Do Miłosierdzia Bożego za + żonę Wiesławę Kordus w dniu urodzin, za + ojca Władysława i siostrę Weronikę.

PONIEDZIAŁEK           13 maja

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Germana i + mamę Marię Cebula, za + brata Piotra.

07.25 Różaniec fatimski.

08.00– W intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej.

08.00– Podziękowanie za 30 lat kapłaństwa Ks. Cezarego Kaleta, z prośbą o opiekę Matki Bożej, szczęśliwy przebieg operacji, powrót do zdrowia oraz światło Ducha Świętego dla lekarzy.

17.30 – Nabożeństwo majowe.

18.00– W intencji Grupy Odnowy w Duchu Świętym, ich rodzin i opiekuna Ks. Stanisława.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Anielę Tukiendorf w 25 rocznicę śmierci, za ++ pokrewieństwo obu stron.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Dorotę i Henryka Szyler, + brata Piotra i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ Halinę i Edwarda Czyż i ++ z rodziny Czyż.

WTOREK                     14 maja           ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA

06.30– Do Miłosierdzia Bożego za ++ Monikę i Franciszka Giglok, za ++ rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.

06.30– Do Opatrzności Bożej z prośbą o zdrowie i cierpliwość w chorobie dla Józefa.

07.25 Różaniec.

08.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Janusza Pazur od kolegów z pracy.

08.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Popowicza od przyjaciół Alicji i Jacka Grzbiela.

17.30 – Nabożeństwo majowe. 

18.00– W intencji Ks. Proboszcza Tomasz Wiosny od Związku Górnośląskiego i grupy osób w strojach.

18.00– Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Zbigniewa w dniu 60 rocznicy urodzin.

18.00– Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Mai Czerwińskiej z okazji 18 rocznicy urodzin.

18.00– Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Renaty i Franciszka, ich córek Anny i Katarzyny oraz ich mężów i dzieci.

ŚRODA                        15 maja

06.30– Do Miłosierdzia Bożego za ++ Zofię i Donata Edler, za ++ rodziców obu stron.

06.30– Do Opatrzności Bożej z prośbą o dar nawrócenia, Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Stanisława oraz w intencji całej rodziny.

07.25Różaniec.

08.00– Z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Zofii w dniu imienin.

08.00– Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Zofii w dniu imienin oraz w intencji rodziny i przyjaciół.

17.30 – Nabożeństwo majowe.

18.00– W intencji Rodziny Maryi Matki Pięknej Miłości i opiekuna Ks. Andrzeja.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za + żonę Janinę Andruch w 66 rocznicę urodzin.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Gertrudę i Romana, za ++ Wiktora i Marię Czerner.

CZWARTEK                 16 maja           ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, prezb. i męcz., patrona Polski

06.30– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Elżbietę i Karola Ślusarek, ++ dziadków obu stron.

07.25 – Różaniec.

08.00– Do Opatrzności Bożej z prośbą o ulgę w cierpieniu dla Adama.

08.00– Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej, z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Moniki w dniu 25 rocznicy urodzin.

17.30 – Nabożeństwo majowe.

18.00– Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej, z prośbą o Bożą opatrzność dla Ks. Proboszcza Tomasza z okazji jubileuszu 25–lecia kapłaństwa od Bractwa Żywego Różańca.

18.00– W intencji Róż Różańcowych Rodziców i opiekuna Ks. Proboszcza.

18.00– Z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla Doroty z okazji 5 rocznicy urodzin.

18.00– Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Sabiny i Damiana w dniu 10 rocznicy ślubu, w intencji dzieci Damiana, Kacpra, Pauliny i Mai oraz całej rodziny.

PIĄTEK                        17 maja

06.30– Do Miłosierdzia Bożego za + Jarosława Kwapisz od Bernadety z rodziną.

07.25 – Różaniec.

08.00– Ku Czci Miłosierdzia Bożego, z prośbą o potrzebne łaski dla czcicieli, opiekuna bractwa
Ks. Andrzeja Ledwina oraz dla dzieci pierwszo komunijnych i bierzmowańców od Bractwa Miłosierdzia Bożego.

14.00– Ślub Rzymski: Marcin Wroński-Karolina Kurdziej

15.00– Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.30– Za Parafian.

17.30 –Nabożeństwo majowe.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Krystynę w 7 rocznicę śmierci, + ojca Norberta Sidło, ++ braci Jana i Krzysztofa oraz ++ pokrewieństwo.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Helenę i Piotra, + brata Eugeniusza, ++ bratanków Janusza, Andrzeja i Krzysztofa Proszak.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Genowefę Trendak w 21 rocznicę śmierci, + Mariana Trendak w 3 rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodziny.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Leonarda Lubinę w 30 dni po śmierci.

SOBOTA                     18 maja

06.30– Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Martę w dniu urodzin, + ojca Pawła i siostrę Helenę.

06.30– Do Miłosierdzia Bożego za + Krystynę Kaczor w rocznicę urodzin, + męża Jana, + zięcia Krystiana oraz + Franciszka Holeczko.

07.25 – Różaniec.

08.00– Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Magdaleny z okazji urodzin oraz w intencji całej rodziny.

08.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Julię-Annę w rocznicę śmierci, za ++ Pawła, Marcina oraz ++ pokrewieństwo obu stron.

08.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Wiertelarz w 1 rocznicę śmierci oraz za ++ siostry.

08.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Gotfryda Kozubik w 1 rocznicę śmierci od żony i syna z rodziną.

16.00 –Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

16.30–Nabożeństwo majowe.

17.00– W intencji Filipa Czapla w dniu 18 rocznicy urodzin w podziękowaniu za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Światło Ducha Świętego w rozeznaniu drogi życiowej, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i żywą wiarę.

20.00 –Apel Maryjny.

NIEDZIELA                  19 maja           V NIEDZIELA  WIELKANOCNA

07.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Magdalenę Mazurczak od rodziny Rozmusów.

08.00Różaniec.

08.30– Podziękowanie za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki z okazji urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla Małgorzaty z okazji 8 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Wacława w 3 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny obu stron.

11.30– Do Miłosierdzia Bożego za + Joannę Kołodziej, za ++ Wincentego i Ludwikę oraz Apolonię i Władysława Pajor.

13.00– Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę św. Tarsycjusza i zdrowie dla Marcina w dniu 18 rocznicy urodzin od rodziców.

13.00– Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny Małeckiej z okazji 70 rocznicy urodzin, w intencji córki Martyny z okazji urodzin oraz całej rodziny.

15.00– Do Miłosierdzia Bożego za + męża Jerzego Zawora w 10 rocznicę śmierci, za ++ rodziców obu stron.

17.00–Do Miłosierdzia Bożego za + Małgorzatę Ogłaza w 6 rocznicę śmierci.

20.00–Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Ryszarda Biesek w rocznicę śmierci, za + mamę Krystynę Biesek.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.