Zgłoszenie pogrzebu

W sprawie pogrzebów prosimy o kontakt z kancelarią parafialną lub – gdy kancelaria jest nieczynna – z duszpasterzami Parafii.

Do kancelarii należy przynieść kartę zgonu oraz kwit z miejsca cmentarnego (ewentualnie także zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego wiatyku).

Formalności związane z przygotowaniem grobu należy załatwiać z administracją cmentarza, na którym zmarły ma zostać pogrzebany.

Jeśli zmarły nie należał do naszej Parafii, a ma zostać pochowany na naszym cmentarzu, należy skontaktować się najpierw z proboszczem Parafii, do której należał zmarły.

Sakrament małżeństwa

Termin zawarcia sakramentu małżeństwa ustala się indywidualnie w Kancelarii parafialnej.

W przypadku, gdy żadna ze stron nie mieszka na terenie naszej parafii, konieczne jest zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich z parafii jednego z narzeczonych.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa Konkordatowego:

Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości np. paszport.

Świadectwo chrztu do zawarcia sakramentu małżeństwa (ważne sześć miesięcy od daty wystawienia). Świadectwa chrztu nie potrzebują osoby ochrzczone i bierzmowane w naszej parafii.

Świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (średniej). Osoby, które nie ukończyły nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (średniej) uczestniczą w katechumenacie przedmałżeńskim (cztery spotkania). Terminy spotkań są ustalane w kancelarii parafialnej.

Zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych. Nauki przedślubne odbywają się one w naszej parafii w każdą niedzielę miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) o godz. 15.30 w bibliotece parafialnej. Cykl czterech spotkań rozpoczyna się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Druk formularza Nauk Przedmałżeńskich do pobrania.

Harmonogram spotkań i terminy dyżurów w poradni życia rodzinnego

Tematy spotkań:

    • Prawa i obowiązki małżonków, karta praw rodziny.
    • Problematyka psychologiczna małżeństwa i rodziny.
    • Problematyka regulacji poczęć.
    • Sakramentalność małżeństwa i liturgia.

Narzeczeni zobowiązani są również do dwóch spotkań w Poradni Życia Rodzinnego, która czynna jest w wyznaczone środy (oprócz lipca i sierpnia) o godz. 18.00 w sali spotkań Duszpasterstwa Akademickiego. Termin spotkania należy umówić na 3 temacie nauk przedślubnych.

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego. Ważne sześć miesięcy od daty wystawienia.W przypadku kiedy został wcześniej zawarty związek cywilny. Odpis skrócony aktu zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego.

Osoby: wdowa, wdowiec, rozwiedziona lub żyjących w związku cywilnym, które pragną zawrzeć sakrament małżeństwa przed rozpoczęciem gromadzenia dokumentów odbywają rozmowę z księdzem. Wdowiec lub wdowa powinni posiadać: akt zgonu współmałżonka z Urzędu Stanu Cywilnego, akt zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego i świadectwo zawarcia ślubu kościelnego z parafii. Rozwiedzeni – wyrok sądu rozwiązujący ślub cywilny.

Przed spisaniem protokołu przedślubnego należy odbyć rozmowę z księdzem i ustalić termin spisania protokołu (telefonicznie lub osobiście). Protokół spisujemy po zgromadzeniu wszystkich dokumentów trzy miesiące przed datą ślubu. W sytuacjach wątpliwych rozmawiamy z księdzem.

Świadkowie w dniu zawierania sakramentu małżeństwa przychodzą 15 minut przed rozpoczęciem obrzędu Sakramentu Małżeństwa (przed Mszą Świętą) do zakrystii kościoła, wejście od strony probostwa, z dokumentem tożsamości: dowodem osobistym lub paszportem.

Sakrament chrztu

Sakramentu chrztu udzielamy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 15.00. Dziecko do sakramentu chrztu w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice siedem dni przed datą chrztu.

Dokumenty i informacje potrzebne do zgłoszenia dziecka do sakramentu chrztu:
Odpis skrócony aktu urodzenia – z Urzędu Stanu Cywilnego z miejsca urodzenia – oryginał.
– Wypełniony Formularz zgłoszenia dziecka do Sakramentu chrztu.
Pobierz formularz zgłoszenia dziecka do chrztu w formacie DOC
Pobierz formularz zgłoszenia dziecka do chrztu w formacie PDF

Na chrzestnych powinno wybrać się praktykujących katolików, będą to bowiem ludzie zaufania dziecka i całej rodziny. Mają oni w razie potrzeby wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i moralności chrześcijańskiej.

Ojcem i matką chrzestną może zostać:
– każdy(a) kto jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania,
– przyjął trzy sakramenty: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię i ukończył 16 lat,
– osoba należąca do Kościoła Rzymskokatolickiego prowadząca życie zgodne z wiarą i z wymaganiami Kościoła Rzymskokatolickiego (chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego).

Ojciec lub matka chrzestna, jeśli są z poza naszej parafii, przedstawiają zaświadczenie ze swojej parafii (do której należą, na terenie której mieszkają) stwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności ojca – matki chrzestnej.

Rodzice dziecka i chrzestni w czasie Mszy św. chrzcielnej winni przystąpić do Komunii Świętej, dlatego też wcześniej winni odbyć Spowiedź Świętą.

Okazja do sakramentu pokuty i pojednania w kościele św. Szczepana w Katowicach – Bogucicach według zamieszczonej na stronie informacji.

Nauka przed chrztem – katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek poprzedzający pierwszą niedzielę miesiąca (datę Chrztu Św.) o godz. 19.00 w bibliotece, która znajduje się w budynku dawnego probostwa obecnie Domu Pielgrzyma – Domu Rekolekcyjnego.

Rodzice chrzestni, którzy nie mogą uczestniczyć w nauce przed chrztem w naszej parafii, dostarczają zaświadczenie u uczestnictwie w nauce chrzcielnej ze swojej parafii.
W sytuacjach wątpliwych i trudnych prosić o rozmowę z księdzem.

Aby ochrzcić dziecko w innej parafii wymagana jest zgoda księdza Proboszcza.

Rzeczy potrzebne do Sakramentu chrztu:
– świeca chrzcielna,
– biała szata.