Proboszcz Ks. Krzysztof Sitek


Ks. Krzysztof Sitek urodził się 30 lipca 1960 r. w Turzy Śląskiej.

Święcenia kapłańskie przyjął 27 marca 1986 r.

  • W latach 2002-2019 sprawował funkcję proboszcza w parafii pw. św. Piusa X w dzielnicy Ruda w Rudzie Śląskiej.
  • Od sierpnia 2019 przyjął funkcję Proboszcza w naszej parafii.

śp. Ks. Proboszcz Prałat Tomasz Wiosna

Ksiądz Tomasz Wiosna urodził się 09 lipca 1969 r. w Wodzisławiu Śląskim.

Pochodzi z parafii św. Stanisława, biskupa i męczennika w Marklowicach. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego wstąpił w 1988 r. do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. 14 maja 1994 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Damiana Zimonia.

W latach 1994-99 pełnił posługę wikariusza w Parafii św. Jadwigi w Chorzowie, od 1999 do 2002 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pszczynie. W sierpniu 2002 roku wyjechał do posługi duszpasterskiej w Rosji, w diecezji św. Klemensa w Saratowie. W latach 2002-2010 był proboszczem w Okręgu Rostowskim, opiekując się parafiami: Wniebowzięcia N.M.P w Nowoczerkasku, M.B. Fatimskiej w Szachtach i Świętej Rodziny w Wołgodońsku. Pełnił również funkcję dziekana rostowskiego dekanatu. Od 2010 r. do 2018 r. był proboszczem w parafii M.B. Różańcowej i św. Barbary w Krasnodarze. W 2011 otrzymał godność kapelana Jego Świętobliwości. Będąc proboszczem w Krasnodarze był jednocześnie wikariuszem biskupim dla południowych dekanatów diecezji: rostowskiego, krasnodarskiego i północno-kaukaskiego. Po powrocie do kraju był wikariuszem w parafii św. Jerzego w Dębieńsku.

Od 29.07.2018 pełni funkcję proboszcza w parafii św. Szczepana w Bogucicach.

Zmarł 22 sierpnia 2019 r. w wieku 50 lat. Został pochowany w rodzinnych Marklowicach.