INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 15-22 WRZEŚNIA 2019R

SOBOTA                     14 września                ŚWIĘTO  PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Msza Święta za żywych z prośbą o łaskę dobrej śmierci.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Magdalenę Gierońską, za + Ludomira Różyckiego w rocznicę urodzin oraz wszystkich ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA                  15 września    XXIV NIEDZIELA  ZWYKŁA

06.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

07.00 – Za Parafian.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Wojciecha Drozda w 40 rocznicę śmierci, za ++ Stanisławę i Stanisława Drozd w rocznicę imienin oraz za ++ pokrewieństwo.

10.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Wioletty z okazji 40 rocznicy urodzin oraz w intencji córki Marzeny.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Tadeusza Wacha w 1 rocznice śmierci.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Zygmunta, ++ rodziców Karola i Marię, + brata Józefa i ++ dziadków.

15.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Agnieszkę i Karola, + męża Jerzego, ++ teściów oraz + babcię Janinę i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 – Nieszpory niedzielne.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Emilię i Henryka, + brata Jana oraz wszystkich ++ z rodziny obu stron.

20.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Tadeusza oraz za wszystkich ++ z rodziny Kaliszów.

PONIEDZIAŁEK           16 września    Wspomnienie świętych męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + córkę Izabelę Żebrowską w 1 rocznicę śmierci oraz za wszystkich ++ z rodziny.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Zdzisława Urbaniec od sąsiadów z ul. Ks. F. Ścigały 29.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Sławomira w 14 rocznicę śmierci, ++ rodziców Janinę i Władysława oraz + Jerzego Zajączkowskiego.

18.00 – Do Opatrzności Bożej podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Doroty i Grzegorza z okazji 10 rocznicy ślubu.

18.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,  światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla całej rodziny.

WTOREK                     17 września

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Ernesta Halkiewicz w rocznicę śmierci, za ++ rodziców, siostrę Dorotę oraz wszystkich ++ z rodziny.

06.30 – Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla dzieci i wnuków.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Marka Żurka w 2 rocznicę śmierci, za ++ rodziców i teściów.

08.30   – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Agnieszkę Kloc w rocznicę urodzin.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Eugeniusza Kozyra w 5 rocznicę śmierci.

ŚRODA                 18 września     ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, zak., patrona Polski i młodzieży

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Kazimierza w 15 rocznicę śmierci.

07.25Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Annę w dniu urodzin, + Sylwestra oraz + ich syna Andrzeja.

17.30 – Sanktuaryjne Nabożeństwo Maryjne.

18.00 – W intencji Rodziny Maryi Matki Pięknej Miłości i opiekuna Ks. Andrzeja.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Bogdana, + tatę Szczepana, ++ dziadków Mariannę i Marcina oraz Józefę i Stefana.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + babcię Cecylię Świerczek w 4 rocznicę śmierci i + tatę Jana.

CZWARTEK                19 września

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Janotę od swatów z rodziną.

07.25Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + żonę Bogumiłę.

18.00 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla członków Bractwa Żywego Różańca, z modlitwą o nowych, w intencji opiekuna Ks. Proboszcza Krzysztofa oraz o radość nieba dla + Ks. Proboszcza Tomasza Wiosny.

18.00 – W intencji Róż Różańcowych Rodziców i opiekuna Ks. Proboszcza.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Mojza w 6 rocznice śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Eugeniusza Bulendę w 1 rocznicę śmierci, ++ z rodziny obu stron.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Gintera Kudła w 30 dni po śmierci.

PIĄTEK         20 września     Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Tow.

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Rokickiego w 7 rocznicę śmierci, + Stefanię Rokicką i ++ z rodziny

07.25 – Różaniec.

08.00 – W intencji Uwielbienia Boga Miłosiernego, z podziękowaniem za 25 lat istnienia Bractwa Miłosierdzia Bożego w naszej parafii, z prośbą o potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza Krzysztofa, opiekuna Ks. Andrzeja i wszystkich czcicieli – od Bractwa Miłosierdzia Bożego.

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Stefanię i Władysława Pawlik, + siostrę Krystynę i brata Zbigniewa.

16.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Magdalenę Mazurczak w dniu urodzin od męża z dziećmi.

18.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Boguckiej i św. Rity dla Stefanii z okazji urodzin oraz w intencji całej rodziny.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za Gintera Kudła od Marii i Beaty z rodziną oraz Bernarda.

SOBOTA                     21 września                ŚWIĘTO  ŚW. MATEUSZA,  APOSTOŁA I EWANGELISTY

06.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Elżbiety z okazji 51 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Wiktorię i Pawła.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Teresę Patyk w 2 rocznicę śmierci.

09.00 – W intencji zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego z okazji setnej rocznicy Powstań Śląskich.

14.00 – Ślub Rzymski: Marcin Muszyński – Natalia Kopiec.

15.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Wałach w 20 rocznicę śmierci, ++ rodziców i ++ z rodziny obu stron.

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Adama Jędrzejewskiego od sąsiadów z ul. Wajdy 6.

20.00 – Apel Maryjny. 

NIEDZIELA                  22 września    XXV NIEDZIELA  ZWYKŁA

06.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

07.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Ewy z okazji urodzin.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Gerarda, ++ rodziców obu stron, + pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Albina Nyc, + jego żonę Cecylię i ++ dziadków obu stron.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Dorotę Proszak w 7 rocznicę śmierci.

13.00 – Do Opatrzności Bożej podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Anny Pawelczyk w dniu 18 rocznicy urodzin oraz w intencji rodzeństwa i całej rodziny.

15.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Anny i Karola Kaciuba z okazji 50 rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.

16.30 – Nieszpory niedzielne.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Bronisława w 22 rocznicę śmierci, za ++ rodziców obu stron.

20.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Heleny z okazji 67 rocznicy urodzin oraz w intencji Juliana i całej rodziny.

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 08-15 WRZEŚNIA 2019R

SOBOTA                     07 września                I  sobota miesiąca

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Czesława Poprawskiego z okazji 85 rocznicy urodzin.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jana i Różę Dziędziel oraz wszystkich ++ z rodziny obu stron.

20.00 – Apel Maryjny. Harcerze

NIEDZIELA                  08 września    XxIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

06.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

07.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Izabeli z okazji 50 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + córkę Beatę Gołpyś w 5 rocznicę śmierci, ++ rodziców Julię i Stanisława Kluska i ++ z rodziny.

10.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary i Artura z okazji 25 rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Helenę i Władysława, za ++ rodzeństwo i dziadków.

13.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Hanny i Henryka z okazji 60 rocznicy ślubu oraz w intencji córek Beaty, Izabeli i ich rodzin, wnuków i prawnuków.

15.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Magdaleny i Tymoteusza z okazji rocznicy ślubu, w intencji córek Barbary, Małgorzaty, Julii, Alicji i Hanny oraz w intencji całej rodziny.

16.30 – Nieszpory niedzielne.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + bratową Marię Piekacz w sześć miesięcy po śmierci.

20.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Marię Wojciechowską w rocznicę urodzin i imienin oraz ++ z rodziny.

PONIEDZIAŁEK           09 września

06.30 – W intencji Kapłanów o wierność Bogu i Dary Ducha Świętego.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Elfrydę Kifer w 10 rocznicę śmierci.

18.00 – W intencji Grupy Odnowy w Duchu Świętym, ich rodzin i opiekuna Ks. Proboszcza.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Mirosławę Świętek w 1 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Gertrudę i Ryszarda Pawełczyk, + brata Józefa, siostrę Bożenę oraz ++ dziadków.

WTOREK                     10 września

06.30 – Do Opatrzności Bożej z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Dawida Hofmana.

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Ks. Proboszcza Alfonsa Tomaszewskiego.

07.25 Różaniec.

08.00 – W intencji emerytów i rencistów.

08.30   – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Weronikę i Pawła, + brata Jerzego Krajczok w rocznicę śmierci, + córkę Monikę Pietras oraz ++ z rodziny.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Grzegorza, ojca Zdzisława Pytlak, + Marię Dziurę oraz ++ dziadków Pastuszków i Wróblów.

ŚRODA                                   11 września

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Andrzeja Borowca oraz ++ Jego rodziców.

07.25Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Józefa, ++ rodziców obu stron oraz wszystkich ++ z rodziny.

17.30 – Sanktuaryjne Nabożeństwo Maryjne.

18.00 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej w intencji wszystkich noszących Szkaplerz, Arcybractwa Szkaplerza św. oraz opiekuna Ks. Andrzeja.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za +mamę i żonę Genowefę Sadowską- Kwapień w 9 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Magdalenę Mazurczak od rodziców.

CZWARTEK                12 września    UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ, głównej patronki archidiecezji

06.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża, św. Józefa i zdrowie dla Jana w dniu 5 rocznicy urodzin.

07.25Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Anastazję i Karola, za + brata Tadeusza oraz ++ dziadków obu stron.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Marię Kupny w 13 rocznice śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Leopolda Nowakowskiego oraz za wszystkich ++ z rodziny obu stron.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców oraz ++ z rodziny Marków i Popławskich.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Janusza Pazur w 2 rocznice śmierci, za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Pazur, Helenę i Pawła Witek oraz za wszystkich ++ z rodziny obu stron.

PIĄTEK                                    13 września     Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i dK.

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za Janinę Kokosz w 6 rocznicę śmierci, za ++ rodziców obu stron.

07.25 – Różaniec fatimski.

08.00 – W intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej. Po Mszy św. nabożeństwo fatimskie, błogosławieństwo chorych ( lourdzkie) i poświęcenie lekarstw.

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.30 – W intencji s. Sawii oraz katechetki Karoliny Wittmann–Widery z okazji urodzin.

16.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Renaty Gumułka w dniu 50 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Konrada i Aniele, + męża Stanisława, ++ braci Stefana, Jana i Rufina, ++ teściów Tadeusza i Zofię oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Joachima i Elfrydę Bernackich, za ++ dziadków Zofię i Feliksa.

SOBOTA                     14 września                ŚWIĘTO  PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Ottona i Gertrudę Edler oraz + syna Ottona w rocznicę urodzin.

06.30 – Za Parafian.

07.25 – Różaniec.

08.00 – W intencji wszystkich działkowców ROD „Słoneczne Wzgórze” w Katowicach, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej dla wszystkich członków i ich rodzin oraz za wszystkich ++ działkowców.

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Msza Święta za żywych z prośbą o łaskę dobrej śmierci.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Magdalenę Gierońską, za + Ludomira Różyckiego w rocznicę urodzin oraz wszystkich ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA                  15 września    XXIV   NIEDZIELA  ZWYKŁA

06.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

07.00 – Za Parafian.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Wojciecha Drozda w 40 rocznicę śmierci, za ++ Stanisławę i Stanisława Drozd w rocznicę imienin oraz za ++ pokrewieństwo.

10.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Wioletty z okazji 40 rocznicy urodzin oraz w intencji córki Marzeny.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Tadeusza Wacha w 1 rocznice śmierci.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Zygmunta, ++ rodziców Karola i Marię, + brata Józefa i ++ dziadków.

15.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Agnieszkę i Karola, + męża Jerzego, ++ teściów oraz + babcię Janinę i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 – Nieszpory niedzielne.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Emilię i Henryka, + brata Jana oraz wszystkich ++ z rodziny obu stron.

20.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Tadeusza oraz za wszystkich ++ z rodziny Kaliszów.

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 01-08 WRZEŚNIA 2019R

SOBOTA                     31 sierpnia

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Do Opatrzności Bożej podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Beaty Krasoń z okazji 18 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA                  01 września    XXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

06.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Ks. Proboszcza Franciszka Ścigałę.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Andrzeja Wyszogrodzkiego z okazji 67 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Piotra Żyłkę w rocznicę śmierci.

11.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Anioła Stróża dla Klary Rygol w dniu 2 rocznicy urodzin, żeby wzrastała w miłości u Boga i ludzi oraz w intencji rodziców, rodziców chrzestnych, siostry Nadii i całej rodziny.

13.00 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej z podziękowaniem za dar 50 lat małżeństwa rodziców Jadwigi i Mieczysława Charyga, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz w intencji całej rodziny.

15.00 – Msza św. chrzcielna: w intencji dzieci, które mają przyjąć chrzest, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 – Nabożeństwo specjalne do Matki Bożej Boguckiej.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + syna Michała Stanoszek w 1 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny.

20.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla Mateusza w dniu 10 rocznicy urodzin.

PONIEDZIAŁEK           02 września

06.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla Adama w dniu 10 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Cecylię i Edwarda Czarneckich, Zofię i Piotra Dreinert, za + Anielę Poloczek oraz za wszystkich ++ z rodzin: Dreinert, Czarnecki i Biczycki.

08.00 – Msza święta w intencji uczniów, rodziców, dyrekcji, nauczycieli, wychowawców i pracowników Szkół nr 40 i 62 oraz Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 w Katowicach.

09.00 – Msza święta w intencji uczniów, rodziców, dyrekcji, nauczycieli, wychowawców i pracowników Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jacka.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + syna Dariusza Gumkowskiego w 15 rocznicę śmierci, za + męża Edmunda, szwagierkę Jadwigę, ++ z rodzin: Gumkowskich, Olędzkich i Wrzosków.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Mariana Popiel w 14 rocznicę śmierci, + mamę Elżbietę Popiel, ++ dziadków obu stron.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Stefanię i Władysława Dzienia, za + siostrzenicę i wszystkich ++ z rodziny obu stron.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Krzysztofa Zientek w 2 rocznicę śmierci.

WTOREK                     03 września    Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, pap i dK

06.30 – Za Parafian.

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Monikę i Franciszka Giglok oraz za ++ rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Julię w rocznicę śmierci i za ++ z rodziny.

08.30   – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Apolonię i Jana Morawiec.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Władysława Stasiaka w 6 rocznicę śmierci, + wnuka Michała, ++ z rodzin: Stasiaków i Bugajów.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jolantę Mika w 6 rocznicę śmierci od męża i najbliższych.

ŚRODA                                   04 września

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Elżbietę i Karola, ++ siostry Marię, Helenę i Annę oraz ++ szwagrów.

07.25Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + żonę Małgorzatę Jastrzębską.

17.30 – Sanktuaryjne Nabożeństwo Maryjne.

18.00 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej w intencji rodzin, małżonków proszących o potomstwo, matek w stanie błogosławionym, nienarodzonych jeszcze dzieci, podejmujących Duchowa Adopcję i wszystkich obrońców życia.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ teściów Stefanię i Alfreda, ++ ich dzieci i ++ rodziców.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Góreckiego w rocznicę urodzin oraz ++ z rodziny obu stron.

CZWARTEK                05 września    I czwartek miesiąca

06.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Danuty Fesser w dniu 70 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

07.25Różaniec.

08.00 – W intencji Kapłanów naszej parafii.

17.00 – Cicha Adoracja.

17.30 – Nabożeństwo z modlitwą za kapłanów oraz o powołania.

18.00 – W intencji kapłanów naszej parafii, o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz w intencji członków Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu i opiekuna Ks. Andrzeja.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Stanisławę i Wincentego Grzybowskich w rocznicę śmierci oraz za ++ Andrzeja, Józefę i Katarzynę.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Józefa Koncewicza w 5 rocznicę śmierci, za ++ jego rodziców, ++ rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Wiktorię i Annę Białek.

PIĄTEK              06 września     I piątek miesiąca

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Martę i Pawła Szewczyk oraz za + siostrę Helenę Pacoń.

07.25 – Różaniec.

08.00 – W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

08.30 – Nabożeństwo pierwszego piątku.

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.30– W intencji dzieci naszej parafii i dzieci po I Komunii Świętej.

18.00 – W intencji młodzieży naszej parafii.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Grzegorza w 1 rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców i ++ rodzeństwo.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Popowicza od „Ludzi Gór”.

SOBOTA                     07 września                I  sobota miesiąca

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + córkę i siostrę Marię Niedworok w 11 rocznicę śmierci, za wszystkich ++ z rodziny obu stron.

07.25 – Różaniec.

08.00 – W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

08.00 – Msza św. dziękczynna w intencji działkowiczów R.O.D. „Radość”, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich członków i ich rodzin oraz za wszystkich ++ działkowców.

08.30  – Nabożeństwo pierwszej soboty.

11.00 – W intencji Dzieci Maryi z okazji rozpoczęcia roku spotkań i formacji.

15.00 – Ślub Rzymski: Szymon Chrzanowski – Aneta Majka.

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Czesława Poprawskiego z okazji 85 rocznicy urodzin.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jana i Różę Dziędziel oraz wszystkich ++ z rodziny obu stron.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA                  08 września    XxIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

06.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

07.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Izabeli z okazji 50 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + córkę Beatę Gołpyś w 5 rocznicę śmierci, ++ rodziców Julię i Stanisława Kluska i ++ z rodziny.

10.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary i Artura z okazji 25 rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Helenę i Władysława, za ++ rodzeństwo i dziadków.

13.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Hanny i Henryka z okazji 60 rocznicy ślubu oraz w intencji córek Beaty, Izabeli i ich rodzin, wnuków i prawnuków.

15.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Magdaleny i Tymoteusza z okazji rocznicy ślubu, w intencji córek Basi, Gosi, Julii, Ani i Hani oraz w intencji całej rodziny.

16.30 – Nieszpory niedzielne.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + bratową Marię Piekacz w 6-tym miesiącu po śmierci.

20.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Marię Wojciechowską w rocznicę urodzin i imienin oraz ++ z rodziny.