INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 06-13 PAŹDZIERNIKA 2019 R

SOBOTA                     05 października           Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.   I sobota miesiąca

16.15 – Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Kazimierza Kowalskiego w 1 rocznicę śmierci od żony, dzieci i wnuków oraz za ++ rodziców obu stron.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Marię i Jana Bogusz, ++ teściów Stefanię i Józefa Górskich, + brata Stanisława, + bratanka Stanisława oraz ++ pokrewieństwo obu stron.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA                  06 października                      XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

06.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Wandę Fijałkowską w 17 rocznicę śmierci, ++ z rodzin: Giza i Fijałkowskich.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Opatrzności Bożej podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Haliny z okazji urodzin, w intencji całej rodziny oraz intencji Bogu wiadomej.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Tadeusza Szostak w 4 rocznicę śmierci, ++ z rodziny Szostaków i Wolniarskich.

11.30 – Do Opatrzności Bożej podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Małgorzaty z okazji 27 rocznicy urodzin.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + syna Marcina Himmel, ++ mamę Marię i babcię Mieczysławę Wróblewskie.

15.00 – Msza św. chrzcielna: w intencji dzieci, które mają przyjąć chrzest, ich rodziców i chrzestnych.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + żonę Annę Kolmas w 21 rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców obu stron.

20.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Witolda i Lecha Filimon, ++ z rodzin: Filimon, Sobierajskich i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK           07 października           Wspomnienie  NMP  Różańcowej

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Jadwigę w rocznicę urodzin.

07.25 Różaniec.

08.00 – Podziękowanie za 26 lat istnienia Bractwa Żywego Różańca, z prośbą o potrzebne łaski dla opiekuna Ks. Proboszcza Krzysztofa oraz dla wszystkich członków.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Bronisława w rocznicę urodzin, + mamę Różę, ++ teściów Zofię i Leona, brata Mariana, ++ Elżbietę i Karola oraz pokrewieństwo.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Marię i Franciszka Rajman.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Cecylię i Pawła Paszek i + siostrę Jadwigę.

WTOREK                     08 października

06.30 – W intencji Parafian.

06.30 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Marka i Sabiny w dniu kolejnej rocznicy ślubu.

07.25 Różaniec.

08.00 – W intencji emerytów i rencistów.

08.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej za + Stanisława Dromowicz w 1 rocznicę śmierci od córki z rodziną oraz ++ z rodziny.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Hieronima i Anielę Kowolik, + siostrę Elżbietę oraz ++ Reginę i Rudolfa Koczorowskich.

ŚRODA                                   09 października

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + koleżankę Ewę Razik w rocznicę śmierci oraz za + Jadwigę Zawisz.

07.25Różaniec.

08.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Piotra Dreinert z okazji 80 rocznicy urodzin.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej w intencji wszystkich noszących Szkaplerz, Arcybractwa Szkaplerza św. oraz opiekuna Ks. Andrzeja.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Annę Smolarczyk w 1 rocznicę śmierci.

CZWARTEK                10 października

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Teresę od wujka Kazimierza z rodziną.

08.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Jadwigi z okazji urodzin.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Jana w rocznicę śmierci, męża Stanisława, za ++ rodziców Konrada i Anielę, ++ braci Stefana i Rufina oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Ryszarda Litewkę w 12 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Popowicza od „ Ludzi Gór”.

PIĄTEK                                    11 października

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Jana Witkowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + siostrę Elżbietę Szok w 25 rocznicę śmierci, ++ z rodzin: Siwik, Bugnacki i Dobrowolski.

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.30– W intencji katechetki Barbary Kaszowskiej z okazji urodzin.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Józefa Poloczek w 4 rocznicę śmierci, za + mamę Mariannę, wszystkich ++ z rodziny, za + Waltra Cieśla w 20 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny obu stron.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Piliszko w 10 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Ks. Proboszcza Tomasza Wiosnę od pracowników Parafii.

SOBOTA                     12 października

06.30 – Do Najmiłosierniejszego Serca Pana Jezusa za + mamę Ludwikę Jęcek, za + kuzyna Roberta oraz wszystkich ++ z rodziny.

07.25 – Różaniec.

08.00 – W intencji Parafian chorych i starszych wiekiem.

08.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i Piotra z okazji 3 rocznicy ślubu oraz w intencji córki Alicji i całej rodziny.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Mariana Pokojskiego oraz za ++ z rodziny.

08.00 –Do Miłosierdzia Bożego za + Sławomira Pająka od sąsiadów z ul. Wajdy 10.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Jerzego Skop w 33 rocznicę śmierci, ++ rodziców i pokrewieństwo obu stron.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Engelberta Fuchs od brata z żoną i chrześnicy Małgorzaty z rodziną.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA                  13 października                       XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

06.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Władysława Fijałkowskiego w 7 rocznicę śmierci, + z rodzin: Fijałkowskich i Giza.

08.00 Różaniec fatimski.

08.30 – W intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Jerzego Obryckiego w 7 rocznicę śmierci, ++ rodziców Helenę i Józefa Obryckich, Stanisławę i Tadeusza Duda, ++ dziadków Józefa i Józefę Duda oraz za + chrzestnego Eugeniusza Duda.

11.30 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w życiu kapłańskim na każdy dzień dla Ks. Tomasza Marecika w dniu urodzin od grup parafialnych.

11.30 – Do Opatrzności Bożej podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Wiesławy i Eugeniusza z okazji 50 rocznicy ślubu, w intencji wnuka Jakuba z okazji 18 rocznicy urodzin oraz całej rodziny.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Józefa Madej oraz za ++ z rodziny Madejów i Lisowskich.

15.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Anny i Grzegorza, Katarzyny i Piotra, Natalii i Macieja z okazji rocznic ślubów oraz w intencji Jerzego, Michaliny i Zofii.

15.00 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej z p0odziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego dla brata Jonasza z okazji 1 rocznicy ślubów wieczystych.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opieką Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Grażyny z okazji 60 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

20.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Kaliszczak w 17 rocznicę śmierci.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 06 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Po każdej Mszy św. panie z Zespołu Charytatywnego poproszą o ofiary na cele charytatywne w parafii.
Za każdą ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

 • Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16:15.
 • Od poniedziałku kancelaria parafialna będzie przyjmować intencje na przyszły rok.
 • Emerytów i rencistów naszej parafii zapraszamy we wtorek o godz. 8:00 na Eucharystię, a po niej na spotkanie do kawiarenki.
 • Arcybractwo Szkaplerzne zapraszamy w środę na wieczorną Mszę św.
 • W sobotę będziemy obchodzili „dzień chorych” i seniorów naszej parafii. Zapraszamy serdecznie na Mszę św. z udzieleniem sakramentu chorych o godz. 8:00. Po Mszy św. spotkanie w sali parafialnej.
 • Również w sobotę członków Żywego Różańca zapraszamy na godz. 10:30 do katedry Chrystusa Króla na VIII Archidiecezjalne Spotkanie Żywego Różańca. Msza św. w katedrze o godz. 12:00.
 • W sobotę Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. od godz. 16:00, o godz. 20:00 Apel Maryjny.
 • W przyszłą niedzielę przed Bazyliką z okazja Dnia Papieskiego zostanie przeprowadzona zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
 • Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
 • W niedzielę czcicieli Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy na różaniec o godz. 8:00 oraz na Mszę św. w ich intencji o godz. 8:30.
 • 13 października, w niedzielę, swoje urodziny będzie obchodził ks. Tomasz Marecik. Msza św. w intencji solenizanta zostanie odprawiona o godz. 11:30.
 • Także w przyszłą niedzielę obchodzić będziemy w naszym Sanktuarium doroczne Święto Szkaplerza, dlatego po każdej Mszy św. będzie możliwość przyjęcia Szkaplerza św.
 • Już teraz zapraszamy na wyjazd do Wiednia na Jarmark Bożonarodzeniowy oraz wakacyjną pielgrzymkę do Gruzji. Więcej informacji w Boguckiej Rodzinie i gablotce.
 • Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego” i „Boguckiej Rodziny”.
 • Obchody liturgiczne tygodnia:

– poniedziałek – Wspomnienie NMP Różańcowej

– niedziela – 28 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

W końcu moje Niepokalane Serce zwycięży…