INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 28 kwietnia -05 maja 2019 r.

SOBOTA                     27 kwietnia                   SOBOTA WIELKANOCNA

15.00– Ślub Rzymski: Sebastian Raszyk-Katarzyna Golec.

16.00 –Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jana i Marię Gawor, + zięcia Gerarda.

17.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Annę Czupała w 2 rocznicę śmierci, za wszystkich ++ z rodziny.

17.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Złotosz w 30 dni po śmierci.

20.00 –Apel Maryjny.

NIEDZIELA                  28 kwietnia                 NIEDZIELA  WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

07.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Jana Fedor.

08.00Różaniec.

08.30– W intencji uwielbienia i ubłagania Miłosierdzia Bożego dla Kościoła, Ojczyzny i całego świata wraz z prośbą o beatyfikację sług Bożych Ks. prymasa Augusta Hlonda i Ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego od Bractwa Miłosierdzia Bożego.

10.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Czesława Rosińskiego.

11.30– Przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej w intencji rodzin „Dzieci Maryi”.

13.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Światło Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Sonii z okazji urodzin.

15.00– W intencji rocznych dzieci, rodziców i rodziców chrzestnych: Nataszy Grzesik, Heleny Wolny, Polii Burzyńskiej, Amelii Pawlik, Igi Lasockiej, Hanny Podsiadło, Andrzeja Bochenek.

16.30  –  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

17.00–Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, zdrowie i pomyślne zdanie matury  dla Piotra z okazji 20 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

20.00–Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Sylwii i Marka Domagała z okazji 40 rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.

PONIEDZIAŁEK           29 kwietnia   ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, dz. i dK., patronki Europy

06.30 – Za Parafian.

07.25 Różaniec.

08.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Kochanek od Zakładu Pogrzebowego „Kalia”.

08.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Popowicza od „Ludzi Gór ”.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za + syna Janusza Maksis, ++ rodziców i rodzeństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jana i Mariannę Mikulskich oraz ++ dziadków obu stron.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ Franciszka, Marię i Jana Miłek, + Urszulę Błąkałę i Jadwigę Szendera.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Hildegardę i Franciszka Jurek, za ++ Czesławę, Martę, Leszka, Stanisława Giwerskich, za ++ z rodzin: Pieniążek, Gajda i Czerny.

WTOREK         30  kwietnia UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, głównego patrona Polski

06.30–  Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Katarzyny Al- Nohad z okazji urodzin.

06.30–  Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej w intencji Hanny z okazji 25 rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie oraz w intencji całej rodziny.

07.25 Różaniec.

08.00– Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Aleksandry z okazji urodzin oraz w intencji męża, dzieci i wnuków.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Józefa Wiśniewskiego w 18 rocznicę śmierci, za ++ z rodziny obu stron.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Augustyna i Wiktorię Dziubek, + brata Piotra i + teściową Elżbietę Tkacz.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Bronisławę i Henryka Wieczorek oraz za ++ z rodzin Jadasz i Wieczorek.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Wojciecha Kellera od rodziny Ożarowskich.

ŚRODA                        01 maja                       ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA

06.30– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Cecylię i Karola, ++ teściów Dorotę i Erwina oraz ++
z rodziny.

07.25Różaniec.

08.00  – Do miłosierdzia Bożego za + Leonarda Lubinę od Józefy i Anny Kurowskich z Mesznej .

17.30 – Nabożeństwo majowe.

18.00– Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Magdaleny w dniu 40 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

18.00– Przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej w intencji rodzin, małżonków proszących o potomstwo, matek w stanie błogosławionym, nienarodzonych jeszcze dzieci, podejmujących Duchowa Adopcję i wszystkich obrońców życia.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ Urszulę, Norberta i Adama Sak oraz za + Apolonię Brauer.

CZWARTEK                 02 maja                       Wspomnienie św. Atanazego, bpa i dK.  I czwartek miesiąca

06.30– Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Krystynę Wojtal w 5 rocznicę śmierci, za ++ z rodziny Wojtal i Persowy.

07.25 – Różaniec.

08.00– W intencji Kapłanów naszej parafii.

17.00 –Cicha Adoracja.

17.30 –Nabożeństwo majowe z modlitwą za kapłanów oraz o powołania.

18.00– W intencji kapłanów naszej parafii, o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz w intencji członków Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu i opiekuna Ks. Andrzeja.

18.00– W intencji  kapłanów objętych modlitwą „Margaretek” i osób modlących się w tym apostolacie.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za +Zdzisława Bratek w 7 rocznicę śmierci, ++ rodziców oraz ++ z rodziny obu stron.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za + męża Andrzeja w 14 rocznicę śmierci, za + brata Jerzego, babcię Hildegardę, ++ rodziców obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00– Do Miłosierdzia Bożego za + Elżbietę Fuchs.

PIĄTEK                        03 maja           UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI, głównej  patronki Polski, I piątek miesiąca

07.00  – Do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Sówka w 30 dni po śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny.

08.00 Różaniec.

08.30– W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

08.30– Za Ojczyznę, rządzących i wszystkich Polaków, aby zachowali wiarę i byli jej świadkami.

10.00  – Do Miłosierdzia Bożego za + żonę Wandę w 5 rocznicę śmierci, ++ rodzeństwo Jana i Krystynę, ++ rodziców Annę i Józefa oraz ++ teściów Marię i Wiktora.

11.30– Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej z podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośba o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki z okazji 80 rocznicy urodzin, w intencji wnuczki Agaty z okazji 31 urodzin oraz w intencji całej rodziny.

13.00– Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi z okazji 70 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

15.00– Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Marii w dniu imienin i 70 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

16.30  –Nabożeństwo majowe.

17.00–Do Miłosierdzia Bożego za + męża Pawła Chowaniec, ++ jego rodziców Annę i Augustyna, ++ dziadków i siostrę Annę.

20.00–Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej  dla Mateusza i jego rodziny oraz dla Marii, Haliny i Stefana.

SOBOTA           04 maja           Wspomnienie św. Floriana, męcz., patrona archidiecezji, I sobota miesiąca

06.30– Do Miłosierdzia Bożego za + córkę Monikę Pietras w rocznicę urodzin, + ojca Pawła i mamę Weronikę, + brata Jerzego i ++ pokrewieństwo.

06.30– Do Miłosierdzia Bożego za + brata Piotra Cebula w 1 rocznicę śmierci.

07.25 – Różaniec.

08.00– W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

08.00–Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dla najbliższej rodziny i polecanych w modlitwach.

16.00 –Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

16.30–Nabożeństwo majowe.

17.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Aleksandry z okazji 25 rocznicy urodzin.

17.00– Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Mariannę w 6 rocznicę śmierci, za + ojca Józefa.

17.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Anielę i Wojciecha, za ++ rodzeństwo oraz ++ z rodzin Mucha i Rokosz.

20.00 –Apel Maryjny.

NIEDZIELA                  05 maja                       NIEDZIELA  WIELKANOCNA  – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

07.00– Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Teresę i Franciszka, ++ teściów Franciszkę i Stanisława, za ++ brata Zbigniewa i szwagra Antoniego.

08.00Różaniec.

08.30– Do Miłosierdzia Bożego za + Pelagię Stokfisz w 11 rocznicę śmierci, za + Antoniego Stokfisz i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.00– Uroczystość Pierwszej Komunii Św.

11.30– Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Nadii Rygol z okazji 7 rocznicy urodzin, dla siostry Klary, w intencji rodziców, rodziców chrzestnych, dziadków i całej rodziny.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Zygmunta, ++ rodziców Karola i Marię i + brata Józefa.

15.00– Msza św. chrzcielna: w intencji dzieci, które mają przyjąć chrzest, ich rodziców i chrzestnych.

16.00- Nabożeństwo dziękczynne za dar Pierwszej Komunii Św.

17.00–Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marka i Ewy z okazji 40 rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.

20.00–Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Bronisławę i Adama oraz + brata Mieczysława Dymowskich.

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 28 kwietnia 2019 R.

Dziś w II niedzielę wielkanocną oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. Również dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.
Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Caritas archidiecezji.
Za każdą ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

 

 • Zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 16:30.
 • Dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii i ich rodzicom przypominamy, że w poniedziałek i wtorek o godz. 19:00 odbędą się próby przed I Komunią Św.
 • We wtorek o godz. 16:00 zapraszamy na spotkanie Grupy Biblijno-Misyjnej.
 • Od środy przez cały miesiąc maj zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych, które będziemy odprawiali w tygodniu przed Mszą św. wieczorną o godz. 17:30, a w soboty, niedzielę i święta o godz. 16:30.
 • W tym tygodniu przypadają: I-szy czwartek, I-szy piątek i I-sza sobota.
 • Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu zapraszamy w czwartek na „Godzinę Świętą”. Od godz. 17:00 cicha adoracja, o godz. 17:30 nabożeństwo majowe z modlitwą za kapłanów oraz o powołania, o godz. 18:00 Msza św.
 • Również w czwartek zapraszamy na Mszę św. wieczorną wszystkie osoby modlące się za kapłanów tzw. Margaretki.
 • W piątek przypada Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny. Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego. O godz. 8:30 zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny. Zapraszamy w sposób szczególny poczty sztandarowe, górników, członków Związku Górnośląskiego w strojach śląskich i wszystkich parafian.
 • Z racji uroczystości w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 • W I-szą sobotę maja nie będzie odwiedzin chorych.
 • W sobotę o godz. 10:00 odbędzie się w Bazylice pierwsza spowiedź dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. Dzieci przychodzą ubrane na galowo oraz przynoszą skarbce i świece.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. w sobotę od godz. 16:00.
 • Zapraszamy na Apel Maryjny w sobotę o godz. 20:00.
 • W przyszłą niedzielę, 5 maja, w czasie Mszy św. o godz. 10:00 będzie miała miejsce uroczystość Pierwszej Komunii Św. O godz. 16:00 nabożeństwo dziękczynne za dar Pierwszej Komunii Św.
 • Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.
 • W kancelarii parafialnej trwają zapisy na majową pielgrzymkę do Lichenia.
 • Rozmowy Proboszcza z kandydatami do bierzmowania z 8 klas Szkół Podstawowych odbędą się w dniach od 13 do 20 maja. Natomiast próby przed bierzmowaniem dla klas 3 gimnazjum i osób starszych będą się odbywały 23, 24 i 27 maja o godz. 18:45. Szczegółowe informacje w Boguckiej Rodzinie i gablotce.
 • Dorosłych, którzy zgłaszali chęć przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii zapraszamy na spotkanie w najbliższy wtorek, 30 kwietnia, o godz. 19:00 do salki.
 • Serdeczniezapraszamy do udziału w kolejnym cyklu koncertów pt. „Muzyczne wieczory w Bazylice”. Koncerty rozpoczną się w niedzielę 12 maja. Szczegółowy plan w Boguckiej Rodzinie, na stronie internetowej (poniżej) i w gablotkach.
 • W sobotę 18 maja odbędzie się pielgrzymka Odnowy w Duchu Św. na Jasną Górę. Zapisy przyjmuje kancelaria parafialna, koszt 30 zł. Wyjazd w sobotę o godz. 7:00 z parkingu obok cmentarza.
 • Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego” i „Boguckiej Rodziny”.
 • Dziś o 19:30 w kaplicy Ojców Bonifratrów odbędzie się koncert „Wieczorne Alleluja” w wykonaniu Justyny Segiec wraz z zespołem Sega Aco.
 • W ramach II Metropolitalnego Festiwalu Chóralnego zapraszamy na koncert „Msza h-moll” Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wraz z chórem z Francji oraz z orkiestrą, który odbędzie się 29 kwietnia w parafii św. Anny w Katowicach-Nikiszowcu (Pl. Wyzwolenia 21).
 • Informujemy, że w najbliższy poniedziałek, 29 kwietnia, o godz. 10:00 w salkach parafialnych będzie możliwość bezpłatnego zbadania układu kostnego. Szczegóły na ulotkach rozdawanych przed wejściem do kościoła.

 

MUZYCZNE WIECZORY W BAZYLICE          12.05. / 19.05. / 26.05.2019

12.05.2019 godz. 18:00  – „Koncert rodzinny”

Wykonawcy: 

Małgorzata Kożuchowska – recytacja             

Zespół Kameralny Santarello –  przygotowanieIwona Bańska

Power of Winds Orkiestra Rozrywkowa – dyrygentKlaudiusz Jania    

 

Program :  Jan Brzechwa – wiersze

Henryk Wars – „Powróćmy jak za dawnych lat”

Andrzej Korzyński – „Witajcie w naszej bajce”

Andrzej Korzyński – „Kaczka dziwaczka”

Andrew Loyd Webber – „Memory”

John Williams – Viktors’s Tale z filmu Terminal

Johan de Meij – „Moment for Morricone”

Leonard Cohen – „Alleluja”

Johnnie Vinson arr. –  ” Kraina lodu”

Alan Menken – „Piękna i Bestia”

Frank Sinatra – „My way”

Rolf Lovland – „You Raise Me Up”

Piotr Kupicha, Marcin Kindla – „Więcej jeśli się da” – Rodzinka.pl

 

19.05.2019 godz. 18:00 – „Arcydzieła dawnych mistrzów”

Wykonawcy:

ClavDuo – Joanna Solecka, Anna Huszczo – klawesyny

Julian Gembalski– organy

Messages Quartet   w składzie :

Małgorzata Wasiucionek, Oriana Masternak – skrzypce
Maria Shetty – altówka
Beata Urbanek-Kalinowska – wiolonczela

Grażyna Durlow– słowo

 

Program :

Joseph Haydn – Kwartet smyczkowy op. 71 nr 2

Johann Sebastian Bach – Koncert na dwa klawesyny C -dur BWV 1060

Georg Friedrich Haendel – Koncert organowy F -dur op.4 nr 4

Johann Sebastian Bach – Koncert na dwa klawesyny c – moll BWV 1061

 

26.05.2019 godz. 18:00 – Marcin Wyrostek &Corazon – „La Pasion del Acordeon”

Wykonawcy:

Marcin Wyrostek – akordeon

Zespół Corazon w składzie:

Mateusz Adamczyk – skrzypce

Daniel Popiałkiewicz – gitara

Agnieszka Hasse – Rendchen – fortepian

Piotr Zaufal – gitara basowa

Krzysztof Nowakowski – instrumenty perkusyjne

 

Program:

Jan Sebastian Bach – Toccata d-moll

Astor Piazzolla – Fugata

Henryk Mikołaj Górecki – 3 utwory w dawnym stylu, cz. I

Karol Szymanowski – Mazurek A-dur

Astor Piazzolla – Libertango

Antonio Vivaldi – Zima

Izaack Albeniz – Asturia

Astor Piazzolla – Primavera Portena

Wojciech Kilar – Mazurek a-moll

Jerzy “Duduś” Matuszkiewicz – temat z filmu “Janosik”

Marcin Wyrostek – Mazurcyjek

Mateusz Adamczyk – Maccabi