INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 04-11 listopada 2018 r.

SOBOTA 03
listopada I sobota miesiąca

16.00 – Adoracja
Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Do
Opatrzności Bożej w intencji Heleny z okazji 80 rocznicy urodzin z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo także dla całej rodziny.

17.00
Podziękowanie za wszystkie otrzymane łaski dzięki wstawiennictwu
Matki Boskiej Boguckiej, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski dla Eweliny i Tomasza z okazji 50 rocznicy
urodzin, a także dla całej rodziny.

17.45 – Różaniec
za zmarłych zalecanych.

NIEDZIELA 04
listopada XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

07.00 – Za Parafian.

08.00 – Różaniec.

08.30 – Do
Miłosierdzia Bożego za wszystkich ++ z rodziny Sauerman.

10.00
Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę św. Tarsycjusza
i zdrowie dla Jakuba Pawlaka w dniu 15 rocznicy urodzin.

11.30 – Do
Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Helenę i Józefa oraz Helenę
i Stanisława.

13.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Kazimierza Kowalskiego w 30 dni po
śmierci.

15.00 – Msza św.
chrzcielna: w intencji dzieci, które mają przyjąć chrzest, ich
rodziców i chrzestnych.

17.00
Do Miłosierdzia Bożego za + męża Jana Jaskółę w 1
rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów oraz ++ z rodziny.

17.45
– Nabożeństwo specjalne do Matki Boskiej Boguckiej z różańcem za
zmarłych zalecanych.

20.00
Do Miłosierdzia Bożego za + Stanisława Sternal w 52
rocznicę śmierci, + żonę Władysławę, ++ rodziców i rodzeństwo
obu stron oraz za + Franciszka Matyasikw 18 rocznicę
śmierci.

PONIEDZIAŁEK 05
listopada

06.30 – W intencji
Kapłanów o wierność Bogu i Dary Ducha Świętego.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + męża Stanisława.

08.00 – Do
Opatrzności Bożej z prośbą o pomyślny przebieg operacji i
powrót do zdrowia dla Teresy.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Grażynę Jaworską od matki chrzestnej
Kazimiery.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + syna Krzysztofa Grzesiaka.

18.00
Do Miłosierdzia Bożego za + Mariana Małka, + Zenonę
Urbańczyk w rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

18.30
– Różaniec za zmarłych zalecanych.

WTOREK
06 listopada

06.30 –Do
Miłosierdzia Bożego za + mamę Aleksandrę Stanek w 1 rocznicę
śmierci, + ojca Józefa Stanek w dniu 94 rocznicy urodzin.

07.25 Różaniec.

08.00 – W intencji
emerytów i rencistów.

08.00
Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary
Ducha Świętego i zdrowie dla Ryszarda w dniu 80 rocznicy urodzin
oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej
rodziny, dzieci i wnuków.

08.30 – Nabożeństwo
do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Gertrudę i Alojzego Pilch, +
brata Krzysztofa, ++ Irenę i Piotra Reimann, + Jadwigę Posz, ++
Zofię i Pawła Lipik, + Elżbietę Fuchs oraz ++ z rodziny.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Alfreda Handtke w 25 rocznicę śmierci,
++ rodziców Barbarę i Czesława Rzepka.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego + Bogusławę Matera od pracowników PGF
Katowice.

18.30
Różaniec za zmarłych zalecanych.

ŚRODA 07
listopada

06.30 – Za dusze
zalecane.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Piotra Żyłkę od Jana Płudowskiego.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Annę Krzoska w 31 rocznicę śmierci, za
+ z rodzin: Lubskich i Krzoska.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jana i Jadwigę Witkowskich
oraz ++ rodzeństwo Wandę i Jana.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Pawła Witek w 7 rocznicę śmierci, za ++
z rodziny.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Mariana Drabik od lokatorów z ul.
Markiefki 50.

18.30
Różaniec za zmarłych zalecanych.

CZWARTEK 08
listopada

06.30 – Do
Najmiłosierniejszego Serca Pana Jezusa za + mamy Ludwiki Jęcek i ++
z rodziny oraz w intencji uzdrowienia Roberta.

06.30 – Do
Miłosierdzia Bożego za + męża Leszka Wątroba w 1 rocznicę
śmierci.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Stanisława Dromowicz w 30 dni po śmierci
od żony, córek i syna z rodzinami.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za ++ członków Rodziny Maryi Matki Pięknej
Miłości.

18.00
Podziękowanie za dar życia, wszystkie otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki
Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Aleksandry i syna Piotra z okazji
urodzin.

18.00
Podziękowanie za otrzymane łaski i dar życia, z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i
szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki.

18.30
Różaniec za zmarłych zalecanych.

PIĄTEK 09
listopada ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

06.30
Podziękowanie z dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla
Krystyny Beblo z okazji urodzin.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Krystynę Jędrzejewską i za ++ rodziców
obu stron.

09.00 – Msza św. w
intencji Ojczyzny ofiarowana przez Szkołę Katolicką im. św.
Jacka.

15.00
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.30 – W intencji
dzieci po I Komunii Świętej.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Leopolda Nowakowskiego w 1 rocznicę
śmierci od żony i syna z rodzinami.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Zygmunta Rak od rodziny Mikołajczyków.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za ++ Marię i Franciszka Rajman.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za ++ Cecylię i Pawła Paszek i + siostrę
Jadwigę.

SOBOTA 10
listopada Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap. i dK

06.30 – W intencji
dzieci i wnuków z prośbą o Boże błogosławieństwo.

07.25 – Różanie

08.00 – Do
Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o
Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski w życiu kapłańskim
dla syna Jacka w dniu urodzin.

08.00
Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary
Ducha Św. i zdrowie dla Andrzeja Tukiendorf w dniu 70 rocznicy
urodzin.

08.00 – Do
Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże dla Leszka z okazji urodzin oraz w intencji
całej rodziny.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Marcina w rocznicę urodzin, za ++
rodziców i dziadków oraz ++ pokrewieństwo.

16.00 – Adoracja
Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Blandynę Chmielarską w 16 rocznicę
śmierci oraz za ++ z rodziny.

NIEDZIELA 11
listopada XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

07.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + siostrę Wiesławę w 1 rocznicę śmierci
i za + męża Maksymiliana.

08.00 – Różaniec.

08.30 – Msza za
Ojczyznę jako dziękczynienie za odzyskaną niepodległość, z
prośbą o Boże błogosławieństwo dla całego Narodu oraz za
wszystkich poległych w walce o wolność.

10.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Antoniego Wolskiego w 4 rocznicę śmierci
i + żonę Marię.

11.30 – Do
Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Janinę i Romana.

13.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Marcina Himmel w 16 rocznicę śmierci, za
+ mamę Marię i + babcię Mieczysławę Wróblewską.

15.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + syna Grzegorza Sojka w 20 rocznicę
śmierci i za ++ z rodziny Bulęda.

16.30
Nieszpory niedzielne.

17.00
Do Miłosierdzia Bożego za ++ z rodzin Dąbrowskich i
Kalitów, za + Marka Jakubowskiego i dusze w czyśćcu
cierpiące.

20.00
Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Ziółek w 1 rocznicę
śmierci, + Elżbietę Ziółek w 8 rocznicę śmierci.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 04 Listopada 2018 r.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na renowację katowickiej Katedry.

Za każdą ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

 • Dziś
  o godz. 17.45 zapraszamy na Nabożeństwo Specjalne do MB Boguckiej
  połączone z różańcem za zmarłych.
 • Różaniec
  za zmarłych zalecanych odmawiać będziemy również od
  poniedziałku do czwartku po Mszach św. wieczornych.
 • We
  wtorek o godz. 8.00 zostanie odprawiona Msza Św. w int. emerytów i
  rencistów. Po Mszy Św. zapraszamy na spotkanie do kawiarenki
  parafialnej.
 • Również
  we wtorek o godz. 19.00 zapraszamy do salki na kolejny wykład z
  historii Kościoła.
 • W
  piątek obchodzić będziemy Święto Rocznicy Poświęcenia
  Bazyliki Laterańskiej.

 • Szkoła
  Katolicka zaprasza do naszej Bazyliki na Mszę św. w intencji
  Ojczyzny w piątek o godz. 9.00.
 • Spowiedź
  dla dzieci w piątek o godz. 16.00. Wszystkie dzieci zapraszamy na
  Mszę św. szkolną o godz. 16.30. Młodzież i kandydatów do
  bierzmowania zapraszamy do spowiedzi o godz. 17.30 i na Mszę św. o
  godz. 18.00.
 • Adoracja
  Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi w sobotę od godz.
  16.00.
 • W
  niedzielę będziemy obchodzić Dzień Niepodległości. O godz.
  8.30 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji naszej
  Ojczyzny. Zapraszamy w sposób szczególny poczty sztandarowe,
  górników, członków Związku Górnośląskiego w strojach
  śląskich i wszystkich parafian.

 • Kolekta
  przyszłej niedzieli będzie ofiarą specjalną przeznaczoną na
  wymianę dmuchawy w organach, a przed kościołem zostanie
  przeprowadzona zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w
  Potrzebie.

 • Dziś
  kolęda na ul. Kurpiowskiej 2, 4, 6, 8. W sobotę odwiedziny
  duszpasterskie na ul. Kurpiowskiej 11 i 13 oraz na ul.
  Lubuskiej 4-14. W przyszłą niedzielę kolęda na ul. Lubuskiej
  7, 9, 11, 13. W tym roku w blokach wszystkie kolędy rozpoczynamy od
  dołu. Szczegółowy plan wywieszony jest w gablotce jak również
  umieszczony jest na stronie internetowej parafii.
 • Zachęcamy
  do lektury „Gościa Niedzielnego” i „Boguckiej Rodziny”.
 • Orkiestra
  Dęta Katowice bardzo serdecznie zaprasza na koncert z okazji
  100-lecia Niepodległości. Koncert odbędzie się w piątek 9
  listopada o godz. 18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury
  w Bogucicach. Bardzo serdecznie zapraszamy.