INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 07-14 października 2018 r.

SOBOTA 06 października I sobota miesiąca

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Lidii i Jerzego Maksis z okazji 60 rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.

17.00 – W intencji Marka Pawluczuk z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha Świętego na dalsze lata życia z okazji 60 rocznicy urodzin.

17.00 –W intencji Igi Lasockiej w dniu Chrztu Świętego, rodziców i rodziców chrzestnych.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA 07 października XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

07.00 – Za Parafian.

08.00 – Różaniec.

08.30 – Dziękczynienie Panu Bogu za 25 lat istnienia Bractwa Żywego Różańca, za otrzymane łaski, za wszystkich kapłanów, opiekunów, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Boguckiej dla członków i ks. Proboszcza opiekuna bractwa.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Danutę i Wiesława Buczyńskich w rocznicę śmierci.

11.30 – Podziękowanie za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i Anioła Stróża dla Zuzi Heyduk z okazji 2 rocznicy urodzin oraz w intencji siostry Zosi, rodziców, rodziców chrzestnych, dziadków i całej rodziny.

11.30 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Agnieszki i Marcina z okazji 10 rocznicy ślubu oraz w intencji ich dzieci i całej rodziny.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Stanisława i Janinę Mikulskich oraz ++ dziadków obu stron.

15.00 – Msza św. chrzcielna: w intencji dzieci, które mają przyjąć chrzest, w intencji rocznego dziecka Agaty Perzanowskiej, ich rodziców i rodziców chrzestnych.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Tadeusza w 3 rocznicę śmierci, ++ z rodziny Szostaków i Wolniarskich.

17.45 – Nabożeństwo specjalne do Matki Boskiej Boguckiej połączone z nabożeństwem różańcowym.

20.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Bronisława w rocznicę urodzin, + mamę Różę, + brata Mariana, ++ teściów Zofię i Leona, wszystkich ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie dla Gotfryda.

PONIEDZIAŁEK 08 października

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Ryszarda Ancewicz w 77 rocznicę urodzin.

07.25 Różaniec.

08.00 – W dniu 2 rocznicy ślubu Małgorzaty i Piotra, podziękowanie za wszystkie otrzymane łaski i dar nowego życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie oraz szczęśliwe rozwiązanie dla Małgorzaty.

08.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Marka i Sabiny w dniu kolejnej rocznicy ślubu.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – W intencji Grupy Odnowy w Duchu Świętym ich rodzin i opiekuna ks. Stanisława.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Anielę i Hieronima Kowolik, za + siostrę Elżbietę, ++ Reginę i Rudolfa Koczorowskich.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Stanisława i Stanisławę Kęsickich, + Piotra Pakulskiego, + Elżbietę Obszańską, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Henryka Wil i ++ z rodziny.

WTOREK 09 października

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Maciejak od rodziny Chrabańskich i Ensonów z Oświęcimia.

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Żyłka od kolegi Tomasza Szymak.

07.25 Różaniec.

08.00 – W intencji emerytów i rencistów.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + syna Michała w 30 dni po śmierci, + męża Józefa Stanoszek w 24 rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

08.30 – Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + koleżankę Ewę Razik w rocznicę śmierci, za + Jadwigę Zawisz.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Mariana Szubert od sąsiadów z ul. Wajdy 16.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego ++ rodziców Jana i Jadwigę Witkowskich oraz ++ rodzeństwo Wandę i Jana.

ŚRODA 10 października

06.30 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. Benedykta Hołota.

07.25 Różaniec.

08.00 – Podziękowanie za otrzymane łaski i dar życia, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki.

08.00 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej w intencji Haliny, dzieci i wnuczki z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze oraz w intencji Bogu wiadomej.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – W intencji Róż Różańcowych Rodziców i opiekuna ks. Andrzeja.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ braci Jana, Stefana i Rufina, + męża Stanisława oraz ++ rodziców obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Ryszarda Litewka w 11 rocznicę śmierci od przyjaciół Moniki i Ireneusza Gawin.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Grzegorza Bieras od Zakładu Pogrzebowego „Abiasz”.

CZWARTEK 11 października

06.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Andrzeja w dniu urodzin.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jana i Jadwigę Witkowskich oraz za ++ rodzeństwo Wandę i Jana.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – W intencji Rodziny Maryi Matki Pięknej Miłości i opiekuna ks. Andrzeja.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Józefa Poloczek w 3 rocznicę śmierci oraz za + mamę Mariannę i wszystkich ++ z rodziny.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + siostrę Elżbietę Szok w 24 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Bugnackich i Siwików.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Romana w 100 rocznicę urodzin, za + mamę Martę, + mamę Joannę w 10 rocznicę śmierci oraz + ojca Zbigniewa.

PIĄTEK 12 października

06.30 – Do Najmiłosierniejszego Serca Pana Jezusa w intencji + mamy Ludwiki Jęcek i ++ z rodziny oraz w intencji uzdrowienia Roberta.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Elżbietę i Jana Morawiec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Stefanię i Bolesława Zamysłowskich oraz + zięcia Jerzego Obracaja.

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.30 – W intencji katechetki Barbary Kaszowskiej z okazji urodzin.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Juliana Burakowskiego w 20 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny obu stron.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Piliszko w 9 rocznicę śmierci.

SOBOTA 13 października Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + żonę Małgorzatę Gierlotka w 6 rocznicę śmierci.

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Weronikę i Kazimierza Zagórskich oraz za ++ teściów Feliksę i Floriana Włodarczyk.

07.25 – Różanie fatimski.

08.00 – W intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Zygmunta Rak.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Brygidę Lorenc i + Ewę Hanf od koleżanek.

11.00 – Śluby Wieczyste brata Jonasza.

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Joannę Krzemień w rocznicę śmierci, za + jej męża Teodora, + syna Józefa oraz za ++ Gizelę i Leona Słowik.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA 14 października XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Władysława Fijałkowskiego w 6 rocznicę śmierci i za ++ z rodzin: Fijałkowskich i Giza.

08.00 – Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jadwigę w rocznicę imienin oraz ++ z rodziny.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Jerzego Obryckiego w 6 rocznicę śmierci, ++ rodziców Helenę i Józefa Obryckich, ++ Stanisławę i Tadeusza Duda, ++ dziadków Józefa i Józefę Duda oraz za + chrzestnego Eugeniusza Duda.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Jerzego Pawlika w 11 rocznicę śmierci, ++ rodziców obu stron oraz wszystkich ++ z rodziny.

11.30 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, i zdrowie dla Bogumiły i Andrzeja Pyszka z okazji 45 rocznicy ślubu.

13.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Julii w dniu 10 rocznicy urodzin oraz w intencji rodziców, rodziców chrzestnych i całej rodziny.

15.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Marii i Ireneusza z okazji 40 rocznicy ślubu oraz w intencji dzieci i wnuków.

15.00 – Z podziękowaniem za dar powołania zakonnego, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i Dary Ducha Świętego dla brata Jonasza na każdy dzień posługi oraz w intencji rodziców, brata i siostry z rodziną.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Agnieszkę Kloc w 4 rocznicę śmierci oraz za + Małgorzatę Powszek.

20.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Janiny i Romana z okazji 40 rocznicy ślubu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 07 Października 2018 r.

Dziś witamy w naszej parafii ks. prob. Tadeusza Kalisza, który wygłosi Słowo Boże i zbierze kolektę na budowany przez niego kościół w Jankowicach Rybnickich.

Za każdą ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

 • Zapraszamy dziś na nabożeństwo specjalne do Matki Bożej Boguckiej połączone z nabożeństwem różańcowym o godz. 17.45.
 • Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odprawiane są od poniedziałku do piątku o godz. 17.15, a w sobotę i niedzielę o godz. 16.15.
 • Emerytów i rencistów naszej parafii zapraszamy we wtorek o godz. 8.00 na Eucharystię.
 • We wtorek o godz. 19.00 zapraszamy na wykład z historii Kościoła do salki. Wykłady prowadzi ks. dr hab. Bronisław Czaplicki.
 • Zapraszamy na modlitwę ekumeniczną za Miastko Katowice we wtorek o godz. 19.00 do sali parafialnej.
 • W sobotę przypada dzień fatimski. Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy na różaniec o godz. 7.25 oraz na Mszę św. w ich intencji o godz. 8.00.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi w sobotę od godz. 16.00.
 • Zapraszamy na apel maryjny w sobotę o godz. 20.00.
 • W przyszłą niedzielę przed Bazyliką z okazji Dnia Papieskiego zostanie przeprowadzona zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Natomiast u Dzieci Maryi będzie można nabyć jak zwykle papieskie kremówki.
 • Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
 • W przyszły poniedziałek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci.
 • Małżonków, którzy obchodzą w tym roku „okrągłe” rocznice ślubu, zapraszamy na Mszę św., która zostanie odprawiona 20 października o godz. 15.00. Zapisy i bliższe informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej.
 • Kancelaria parafialna przyjmuje intencje na przyszły rok.
 • Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego” i „Boguckiej Rodziny”.
 • Prezydent Miasta Katowice uprzejmie informuje, że siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 140 w Katowicach została przeniesiona z Gimnazjum nr 10 ul. Słowiańska 1 w Katowicach do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 przy ul. Wróblewskiego 42 – 44. Szczegółowe informacje w gablotce.
 • Obchody liturgiczne tygodnia:
  • wtorek – wspom. dow. św. Dionizego, bpa i tow., męcz., wspom. dow. św. Jana Leonardiego, prezb.
  • czwartek – wspom. dow. św. Jana XXIII, pap.
  • piątek – wspom. dow. bł. Jana Beyzyma, prezb.
  • sobota – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.
  • niedziela – 28 NIEDZIELA ZWYKŁA