INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 07-14 października 2018 r.

SOBOTA 06
października I
sobota miesiąca

16.00 – Adoracja
Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

16.15 –
Nabożeństwo różańcowe
.

17.00
Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i
zdrowie dla Lidii i Jerzego Maksis z okazji 60 rocznicy ślubu oraz w
intencji całej rodziny.

17.00 – W intencji
Marka Pawluczuk z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej
Boguckiej, Dary Ducha Świętego na dalsze lata życia z okazji
60 rocznicy urodzin.

17.00 –W intencji
Igi Lasockiej w dniu Chrztu Świętego, rodziców i rodziców
chrzestnych.

20.00 –
Apel Maryjny.

NIEDZIELA 07
października XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

07.00 – Za Parafian.

08.00 – Różaniec.

08.30
Dziękczynienie Panu Bogu za 25 lat istnienia Bractwa Żywego
Różańca, za otrzymane łaski, za wszystkich kapłanów, opiekunów,
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
Boguckiej dla członków i ks. Proboszcza opiekuna bractwa.

10.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za ++ Danutę i Wiesława Buczyńskich w
rocznicę śmierci.

11.30
Podziękowanie za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Boskiej Boguckiej i Anioła Stróża dla Zuzi Heyduk z
okazji 2 rocznicy urodzin oraz w intencji siostry Zosi, rodziców,
rodziców chrzestnych, dziadków i całej rodziny.

11.30
Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary
Ducha Świętego i zdrowie dla Agnieszki i Marcina z okazji 10
rocznicy ślubu oraz w intencji ich dzieci i całej rodziny.

13.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za ++ Stanisława i Janinę Mikulskich oraz ++
dziadków obu stron.

15.00 – Msza św.
chrzcielna: w intencji dzieci, które mają przyjąć chrzest, w
intencji rocznego dziecka Agaty Perzanowskiej, ich rodziców i
rodziców chrzestnych.

17.00
Do Miłosierdzia Bożego za + męża Tadeusza w 3 rocznicę
śmierci, ++ z rodziny Szostaków i Wolniarskich.

17.45 –
Nabożeństwo specjalne do Matki Boskiej Boguckiej połączone z
nabożeństwem różańcowym.

20.00
Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Bronisława w rocznicę
urodzin, + mamę Różę, + brata Mariana, ++ teściów Zofię i
Leona, wszystkich ++ z rodziny obu stron oraz z prośbą o zdrowie
dla Gotfryda.

PONIEDZIAŁEK 08
października

06.30 – Do
Miłosierdzia Bożego za + tatę Ryszarda Ancewicz w 77 rocznicę
urodzin.

07.25 Różaniec.

08.00 – W dniu 2
rocznicy ślubu Małgorzaty i Piotra, podziękowanie za wszystkie
otrzymane łaski i dar nowego życia, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie
oraz szczęśliwe rozwiązanie dla Małgorzaty.

08.00
Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary
Ducha Świętego i zdrowie dla Marka i Sabiny w dniu kolejnej
rocznicy ślubu.

17.15 –
Nabożeństwo różańcowe
.

18.00 – W intencji
Grupy Odnowy w Duchu Świętym ich rodzin i opiekuna ks. Stanisława.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Anielę i Hieronima Kowolik, za
+ siostrę Elżbietę, ++ Reginę i Rudolfa Koczorowskich.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Stanisława i Stanisławę
Kęsickich, + Piotra Pakulskiego, + Elżbietę Obszańską, ++
dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + brata Henryka Wil i ++ z rodziny.

WTOREK
09 października

06.30 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Maciejak od rodziny Chrabańskich
i Ensonów z Oświęcimia.

06.30 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Piotra Żyłka od kolegi Tomasza Szymak.

07.25 Różaniec.

08.00 – W intencji emerytów i rencistów.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + syna Michała w 30 dni po śmierci, + męża
Józefa Stanoszek w 24 rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

08.30 – Nabożeństwo
do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

17.15 –
Nabożeństwo różańcowe
.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + koleżankę Ewę Razik w rocznicę
śmierci, za + Jadwigę Zawisz.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Mariana Szubert od sąsiadów z ul. Wajdy
16.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego ++ rodziców Jana i Jadwigę Witkowskich oraz
++ rodzeństwo Wandę i Jana.

ŚRODA 10
października

06.30 – Do
Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej z
prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. Benedykta
Hołota.

07.25 Różaniec.

08.00
Podziękowanie za otrzymane łaski i dar życia, z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i
szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki.

08.00 – Do
Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej w
intencji Haliny, dzieci i wnuczki z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze oraz w intencji Bogu wiadomej.

17.15 –
Nabożeństwo różańcowe
.

18.00 – W intencji
Róż Różańcowych Rodziców i opiekuna ks. Andrzeja.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za ++ braci Jana, Stefana i Rufina, + męża
Stanisława oraz ++ rodziców obu stron i dusze w czyśćcu
cierpiące.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + męża Ryszarda Litewka w 11 rocznicę
śmierci od przyjaciół Moniki i Ireneusza Gawin.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Grzegorza Bieras od Zakładu Pogrzebowego
„Abiasz”.

CZWARTEK 11
października

06.30
Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośba o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla
Andrzeja w dniu urodzin.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jana i Jadwigę Witkowskich
oraz za ++ rodzeństwo Wandę i Jana.

17.15 –
Nabożeństwo różańcowe
.

18.00 – W intencji
Rodziny Maryi Matki Pięknej Miłości i opiekuna ks. Andrzeja.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + tatę Józefa Poloczek w 3 rocznicę
śmierci oraz za + mamę Mariannę i wszystkich ++ z rodziny.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + siostrę Elżbietę Szok w 24 rocznicę
śmierci, ++ z rodzin Bugnackich i Siwików.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + ojca Romana w 100 rocznicę urodzin, za +
mamę Martę, + mamę Joannę w 10 rocznicę śmierci oraz + ojca
Zbigniewa.

PIĄTEK 12
października

06.30 – Do
Najmiłosierniejszego Serca Pana Jezusa w intencji + mamy Ludwiki
Jęcek i ++ z rodziny oraz w intencji uzdrowienia Roberta.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za ++ Elżbietę i Jana Morawiec.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za ++ Stefanię i Bolesława Zamysłowskich
oraz + zięcia Jerzego Obracaja.

15.00
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.30 – W intencji
katechetki Barbary Kaszowskiej z okazji urodzin.

17.15 –
Nabożeństwo różańcowe
.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Juliana Burakowskiego w 20 rocznicę
śmierci oraz ++ z rodziny obu stron.

18.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Piotra Piliszko w 9 rocznicę śmierci.

SOBOTA 13
października Wspomnienie
bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.

06.30 – Do
Miłosierdzia Bożego za + żonę Małgorzatę Gierlotka w 6 rocznicę
śmierci.

06.30 – Do
Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Weronikę i Kazimierza
Zagórskich oraz za ++ teściów Feliksę i Floriana Włodarczyk.

07.25 – Różanie
fatimski.

08.00 – W intencji
czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Zygmunta Rak.

08.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Brygidę Lorenc i + Ewę Hanf od
koleżanek.

11.00 – Śluby
Wieczyste brata Jonasza.

16.00 – Adoracja
Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

16.15 –
Nabożeństwo różańcowe
.

17.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Joannę Krzemień w rocznicę śmierci, za
+ jej męża Teodora, + syna Józefa oraz za ++ Gizelę i Leona
Słowik.

20.00 –
Apel Maryjny.

NIEDZIELA 14
października XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

07.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Władysława Fijałkowskiego w 6 rocznicę
śmierci i za ++ z rodzin: Fijałkowskich i Giza.

08.00 – Różaniec.

08.30 – Do
Miłosierdzia Bożego za + Jadwigę w rocznicę imienin oraz ++ z
rodziny.

10.00 – Do
Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Jerzego Obryckiego
w 6 rocznicę śmierci, ++ rodziców Helenę i Józefa Obryckich, ++
Stanisławę i Tadeusza Duda, ++ dziadków Józefa i Józefę Duda
oraz za + chrzestnego Eugeniusza Duda.

11.30 – Do
Miłosierdzia Bożego za + męża Jerzego Pawlika w 11 rocznicę
śmierci, ++ rodziców obu stron oraz wszystkich ++ z rodziny.

11.30
Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, i
zdrowie dla Bogumiły i Andrzeja Pyszka z okazji 45 rocznicy ślubu.

13.00
Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża, Dary Ducha Świętego
i zdrowie dla Julii w dniu 10 rocznicy urodzin oraz w intencji
rodziców, rodziców chrzestnych i całej rodziny.

15.00
Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i
zdrowie dla Marii i Ireneusza z okazji 40 rocznicy ślubu oraz
w intencji dzieci i wnuków.

15.00 – Z
podziękowaniem za dar powołania zakonnego, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i Dary Ducha
Świętego dla brata Jonasza na każdy dzień posługi oraz w
intencji rodziców, brata i siostry z rodziną.

16.15 –
Nabożeństwo różańcowe
.

17.00
Do Miłosierdzia Bożego za + Agnieszkę Kloc w 4 rocznicę
śmierci oraz za + Małgorzatę Powszek.

20.00
Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej
i zdrowie dla Janiny i Romana z okazji 40 rocznicy ślubu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 07 Października 2018 r.

Dziś witamy w naszej parafii ks. prob. Tadeusza Kalisza, który wygłosi Słowo Boże i zbierze kolektę na budowany przez niego kościół w Jankowicach Rybnickich.

Za każdą ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

 • Zapraszamy
  dziś na nabożeństwo specjalne do Matki Bożej Boguckiej połączone
  z nabożeństwem różańcowym o godz. 17.45.

 • Zapraszamy
  na nabożeństwa różańcowe, które odprawiane są od poniedziałku
  do piątku o godz. 17.15, a w sobotę i niedzielę o godz.
  16.15.

 • Emerytów
  i rencistów naszej parafii zapraszamy we wtorek o godz. 8.00 na
  Eucharystię.

 • We
  wtorek o godz. 19.00 zapraszamy na wykład z historii Kościoła do
  salki. Wykłady prowadzi ks. dr hab. Bronisław Czaplicki.

 • Zapraszamy
  na modlitwę ekumeniczną za Miastko Katowice we wtorek o godz.
  19.00 do sali parafialnej.

 • W
  sobotę przypada dzień fatimski. Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej
  zapraszamy na różaniec o godz. 7.25 oraz na Mszę św. w ich
  intencji o godz. 8.00.

 • Adoracja
  Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi w sobotę od godz.
  16.00.

 • Zapraszamy
  na apel maryjny w sobotę o godz. 20.00.

 • W
  przyszłą niedzielę przed Bazyliką z okazji Dnia Papieskiego
  zostanie przeprowadzona zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego
  Tysiąclecia”. Natomiast u Dzieci Maryi będzie można nabyć
  jak zwykle papieskie kremówki.

 • Kolekta
  przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej
  parafii.

 • W
  przyszły poniedziałek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św.
  w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci.

 • Małżonków,
  którzy obchodzą w tym roku „okrągłe” rocznice ślubu,
  zapraszamy na Mszę św., która zostanie odprawiona 20 października
  o godz. 15.00. Zapisy i bliższe informacje można uzyskać w
  kancelarii parafialnej.

 • Kancelaria
  parafialna przyjmuje intencje na przyszły rok.

 • Zachęcamy
  do lektury „Gościa Niedzielnego” i „Boguckiej Rodziny”.

 • Prezydent
  Miasta Katowice uprzejmie informuje, że siedziba Obwodowej Komisji
  Wyborczej Nr 140 w Katowicach została przeniesiona z Gimnazjum nr
  10 ul. Słowiańska 1 w Katowicach do Zespołu Szkolno –
  Przedszkolnego nr 4 przy ul. Wróblewskiego 42 – 44.
  Szczegółowe informacje w gablotce.

 • Obchody
  liturgiczne tygodnia:

  • wtorek
   – wspom. dow. św. Dionizego, bpa i tow., męcz., wspom. dow. św.
   Jana Leonardiego, prezb.
  • czwartek
   – wspom. dow. św. Jana XXIII, pap.
  • piątek
   – wspom. dow. bł. Jana Beyzyma, prezb.
  • sobota
   – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.
  • niedziela
   – 28 NIEDZIELA ZWYKŁA