INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 05-12 sierpnia 2018r

SOBOTA 11 sierpnia Wspomnienie św. Klary, dz.

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + żonę Krystynę, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo i pokrewieństwo obu stron.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA 12 sierpnia XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

07.00 – Z prośbą o powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Stanisławy.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Zbigniewa Mazur w 15 rocznicę śmierci i za ++ z rodzin: Mazur, Wisłocki i Mazurek.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Agnieszkę i Karola Solorz, ++ Martę, Reginę i Franciszka Helman i ++ ich rodziców.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Kazimierza Osiaka w rocznicę urodzin oraz za ++ rodziców obu stron.

13.00 – Ślub Rzymski: Maksymilian Michałek – Małgorzata Pohl.

15.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Heleny i Jana Tomeckich z okazji 50 rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.

16.30 – Nieszpory niedzielne.

17.00 Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Teresy i Marcelego z okazji 40 rocznicy ślubu, dla Marioli i Tomasza z okazji 10 rocznicy ślubu oraz w intencji Teresy i Kamili z okazji urodzin.

20.00 Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Romana z okazji urodzin.

PONIEDZIAŁEK 13 sierpnia

06.30 – Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków.

06.30 – Za Parafian.

07.25 Różaniec fatimski.

08.00 – W intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Wincentego Grzybowskiego w rocznicę urodzin, + mamę Stanisławę oraz za ++ Józefę i Katarzynę.

18.00 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej z podziękowaniem za dar życia, wiary i otrzymane dobro z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Jacka i Tomasza z okazji urodzin.

WTOREK 14 sierpnia Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz.

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Renatę Jedyńską w 2 rocznicę śmierci oraz za + ojca Mariana.

06.30 – Z prośbą o zdrowie dla Anny Świerkot.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Mariusza Romanowskiego w 5 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny.

08.30 – Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Gertrudę i Alojzego Pilch, + brata Krzysztofa oraz za ++ z rodziny.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Annę Kopeć w 1 rocznicę śmierci.

ŚRODA 15 sierpnia UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Krystynę Grychtoł w 3 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny obu stron.

08.00 Różaniec.

08.30 – Za Parafian.

10.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża, Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Moniki w dniu 10 rocznicy urodzin, w intencji rodziców i rodziców chrzestnych oraz całej rodziny.

11.30 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Ewy i Piotra z okazji 10 rocznicy ślubu oraz w intencji syna Krzysztofa z okazji 7 rocznicy urodzin i syna Michała.

15.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Marii w dniu 19 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

16.30 Nieszpory Maryjne.

17.00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Jerzego Milewskiego w 5 rocznicę śmierci i za dusze w czyśćcu cierpiące.

20.00 Do Miłosierdzia Bożego za + Marię-Danutę Radziszewską w dniu imienin.

CZWARTEK 16 sierpnia

06.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Iwony z okazji 50 rocznicy urodzin.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Helenę Kantor od bratowej Stanisławy z Korzennej.

18.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie na dalsze wspólne lata dla Stefanii i Tomasza w kolejną rocznicę ślubu oraz w intencji całej rodziny.

18.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla Mateo Bueno–Mekwińskiego w dniu 1 rocznicy urodzin oraz w intencji rodziców i rodziców chrzestnych.

PIĄTEK 17 sierpnia UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, KAPŁANA, głównego patrona archidiecezji i metropolii katowickiej

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Zygmunta–Zygfryda Tuszyńskiego od rodziny Kudłów i Benedików.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo NMP Wniebowziętej w intencji Ojczyzny, obrony Rodziny i o trzeźwość Narodu od Bractwa Miłosierdzia Bożego.

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

18.00 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie duszy i ciała oraz dalszą opiekę dla Weroniki Okwieka w dniu 14 rocznicy urodzin.

SOBOTA 18 sierpnia

06.30 – Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha Świętego przy podejmowaniu życiowych decyzji i zdrowie dla Roberta oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Wierus od kolegów z roku z Politechniki Wrocławskiej.

12.00 – Ślub Rzymski: Marcin Pancerz – Magda Ratecka.

13.00 – Ślub Rzymski: Marcin Józefiok – Angelina Czarnecka.

14.00 – Ślub Rzymski: Michał Wańczyk – Katarzyna Wańczyk.

15.00 – Ślub Rzymski: Piotr Gawroński – Magdalena Stachowicz.

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Joannę i Gerarda Waniek, ++ dziadków i pokrewieństwo obu stron.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA 19 sierpnia XX NIEDZIELA ZWYKŁA

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Justynę Żurek od rodziny Kowalczyk.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Roberta Grzegorczyk w 1 rocznicę śmierci.

10.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie na dalsze lata dla Czesławy Lodowskiej z okazji 93 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

11.30 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Lidii i Marka Gieroń z okazji 35 rocznicy ślubu oraz w intencji Olgi i Przemysława z okazji 10 rocznicy ślubu.

15.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Zygmunta–Zygfryda Tuszyńskiego w 75 rocznicę urodzin od żony i córki z rodziną.

16.30 – Nieszpory niedzielne.

17.00 Do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Gąsiorkiewicz od męża i córek z rodzinami.

20.00 Do Miłosierdzia Bożego za + Helenę Witek w rocznicę urodzin.