INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 05-12 sierpnia 2018r

SOBOTA 04 sierpnia Wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a prezb. I sobota miesiąca

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Antoniego Stokfisz w 18 rocznicę śmierci, za + mamę Pelagię Stokfisz, za + Ewę Kolasińską w 26 rocznicę śmierci i ++ z rodziny obu stron.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA 05 sierpnia XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Renatę Maszczyk w 1 rocznicę śmierci oraz za + Krystynę Tórz w 1 rocznicę śmierci.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Wiesława Milewskiego w 6 rocznicę śmierci, za ++ z rodziny obu stron.

10.00 Z podziękowaniem za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Magdaleny i Michała Studziżba z okazji 1 rocznicy ślubu oraz w intencji Danuty i Jana z okazji 29 rocznicy ślubu.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Leokadię Misiek oraz ++ rodzeństwo.

13.00 – Ślub Rzymski: Amadeusz Komornicki – Monika Wala.

15.00 – Msza św. chrzcielna: w intencji dzieci, które mają przyjąć chrzest, w intencji rocznych dzieci -Franciszka Angielczyk i Antoniego Jurek, ich rodziców i rodziców chrzestnych.

17.00 Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla Hanny Mekwińskiej z okazji 3 rocznicy urodzin oraz w intencji brata Macieja, rodziców i rodziców chrzestnych.

17.45 Nabożeństwo Specjalne do Matki Boskiej Boguckiej.

20.00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża Piotra Gaida w 1 rocznicę śmierci od żony i pasierbów.

PONIEDZIAŁEK 06 sierpnia ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

06.30 – W intencji Kapłanów o wierność Bogu i Dary Ducha Świętego.

07.25 Różaniec.

08.00 – Za Parafian.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Łucję, Wilhelma i Andrzeja Kocjan, ++ Ritę i Pawła Solik i ++ z rodzin: Kocjan i Myśliwiec.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców i teściów.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Bogusławę Matera od lokatorów z ul. Ścigały 24.

WTOREK 07 sierpnia

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + siostrę Renatę w 30 rocznicę śmierci, ++ rodziców Annę i Karola oraz ++ pokrewieństwo.

07.25 Różaniec.

08.00 – W intencji emerytów i rencistów.

08.30 – Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Jana Szewczyk w 9 rocznicę śmierci, + mamę Janinę oraz ++ z rodziny.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Antoniego Janota od mamy i rodzeństwa z rodzinami.

ŚRODA 08 sierpnia Wspomnienie św. Dominika, prezb.

06.30 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Urszuli Franosz.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Piotra Kałużę, ++ rodziców Stanisława i Helenę, Zofię i Leszka, + szwagierkę Halinę i + mamę Antoninę.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Klarę i Antoniego, ++ pokrewieństwo obu stron, ++ Henryka, Kazimierza, Krystynę i Pawła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Dąbrowskiego od sąsiadów z ul. Wajdy 10.

CZWARTEK 09 sierpnia ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (Edyty Stein), Dz. i Mecz., patronki Europy

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Romana, + córkę Janinę Grzesik oraz za ++ z rodzin: Grzesik, Szweda, Chmiel i Feliks.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Marka z okazji urodzin.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Henryka i Dorotę Szyler, za + brata Piotra i ++ z rodziny obu stron.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Dąbrowskiego w 40 rocznicę urodzin.

PIĄTEK 10 sierpnia ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAK. i MĘCZ.

06.30 Podziękowanie za dar życia, wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha Świętego dla Franciszka z okazji urodzin.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + babcię Helenę i dziadka Pawła Henkelman oraz ++ z rodziny obu stron.

14.00 – Ślub Rzymski: Piotr Michalik – Hanna Gębarska.

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Klarę i Edmunda Kierek oraz Marię i Jana Bolczyk.

SOBOTA 11 sierpnia Wspomnienie św. Klary, dz.

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców i teściów oraz ++ z rodziny.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Wiktorię i Stanisława Łączyk, ++ teściów Longinę i Jana Kępa.

14.00 – Ślub Rzymski: Adrian Michna – Justyna Popiel.

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + żonę Krystynę, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo i pokrewieństwo obu stron.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA 12 sierpnia XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

07.00 – Za Parafian.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Zbigniewa Mazur w 15 rocznicę śmierci, ++ z rodzin: Mazur, Wisłocki i Mazurek.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Agnieszkę i Karola Solorz, ++ Martę, Reginę i Franciszka Helman i ++ ich rodziców.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Kazimierza Osiaka w rocznicę urodzin oraz za ++ rodziców obu stron.

13.00 – Ślub Rzymski: Maksymilian Michałek – Małgorzata Pohl.

15.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Heleny i Jana Tomeckich z okazji 50 rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.

16.30 – Nieszpory niedzielne.

17.00 Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Teresy i Marcelego z okazji 40 rocznicy ślubu, dla Marioli i Tomasza z okazji 10 rocznicy ślubu oraz w intencji Teresy i Kamili z okazji urodzin.

20.00 Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Romana z okazji urodzin.