INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 04-11 marca 2018r

SOBOTA 03 marca I sobota miesiąca

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża i tatę Jana w 2 rocznicę śmierci, za ++ siostry Halinę i Ingeborgę oraz za ++ pokrewieństwo obu stron.

NIEDZIELA 04 marca III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Teresę Hącel.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Agnieszkę Kwiotek.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Elżbietę Markowicz w 13 rocznicę śmierci.

11.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i Anioła Stróża dla Zosi w dniu 6 urodzin oraz w intencji całej rodziny.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Agnieszkę i Karola Solorz, ++ Martę, Reginę, Franciszka Helman i ++ ich rodziców.

15.00 – Msza św. chrzcielna: w intencji dzieci, które mają przyjąć chrzest, w intencji rocznego dziecka Sonii Szalkowskiej, ich rodziców i rodziców chrzestnych.

16.00 Nabożeństwo specjalne do Matki Boskiej Boguckiej połączone z Gorzkimi Żalami.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Hermana Scholz, za ++ rodziców Józefę i Karola, ++ teściów Olgę i Hermana oraz za ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

20.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Danutę Jeż w 1 rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK 05 marca

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Elżbietę Swoboda w 7 rocznicę śmierci, + tatę Jana, ++ ich rodziców i rodzeństwo.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Matysek od Zakładu Pogrzebowego „Kalia”.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Reimann od Bractwa Żywego Różańca.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jana Pietrzyk w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców i ++ rodzeństwo obu stron oraz za wszystkich ++ z rodziny.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Urszulę Jarzyńską w 5 rocznicę śmierci, za ++ rodziców obu stron oraz za ++ braci i siostry.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Gąsiorkiewicz od rodziny Łatów.

WTOREK 06 marca

06.30 – Za Parafian.

07.25 Różaniec.

08.00 – W intencji emerytów i rencistów.

08.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Lidii w dniu 80 rocznicy urodzin.

08.30 – Droga Krzyżowa.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Krystynę Tyrala w 1 rocznicę śmierci, za + jej mamę Annę Kasza, + babcię Anielę Mańka w 5 rocznicę śmierci, za ++ z rodzin: Kajda, Mańka, Świerkot, Kawałko i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Gertrudę Gajda w rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Pawła i Marię oraz Józefa i Annę.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Kazimierza Kiszka, za ++ jego rodziców i + siostrę.

ŚRODA 07 marca

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Zbigniewa.

07.25 Różaniec.

08.00 – O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo dla Teresy, z prośbą o zdrowie i siłę dla synów z rodzinami.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Elżbietę Mądry.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Józefa Jarek w 30 dni po śmierci, za ++ rodziców, ++ siostry i braci oraz ++ z rodziny obu stron.

18.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę św. Tarsycjusza i zdrowie dla Krzysztofa Reimann z okazji 18 rocznicy urodzin

18.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Katarzyny Sauerman z okazji urodzin.

CZWARTEK 08 marca

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Lecha w rocznicę urodzin.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Marię i Józefa oraz ++ rodziców obu stron.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Joannę Banasiak w 30 dni po śmierci od Bractwa Żywego Różańca.

18.00 – W intencji Rodziny Maryi Matki Pięknej Miłości i opiekuna ks. Andrzeja.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Klarę Kempa oraz za ++ dziadków Annę i Karola Jamrozy.

18.00 –Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Jana Stefanik, + córkę Annę, ++ rodziców Franciszka i Julię oraz ++ teściów i siostrę Zofię.

18.00 –Do Miłosierdzia Bożego za + Helenę Miękińską od wnuka Roberta z rodziną i rodziny Kosków.

PIĄTEK 09 marca

06.30 – W intencji Kapłanów o wierność Bogu i Dary Ducha Świętego.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Z prośbą o Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej Boguckiej dla ks. Proboszcza, kapłanów i szafarzy naszej parafii od wiernej Bogu i Kościołowi parafianki.

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.30 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Dominika Sawio i zdrowie dla siostry Sawii od Chórku Dziecięcego wraz z rodzicami.

17.00Droga Krzyżowa dla dzieci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Katarzynę Miłek-Ksiądz w 4 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + ks. prałata Jerzego Pawlika w dniu 99 rocznicy urodzin oraz w 9 rocznicę śmierci od rodziny Moćko.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + ks. prałata Jerzego Pawlika od Związku Górnośląskiego.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jana Zagalskiego.

18.30 Droga Krzyżowa.

SOBOTA 10 marca

06.30

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Aleksandrę Stanek od siostry Gieni.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Lubika.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Eugeniusza Piecha w 30 dni po śmierci.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Cecylię Matyjasiak od Zakładu Pogrzebowego „Kalia”.

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Jana Szewczyk w rocznicę urodzin i za + mamę Janinę.

NIEDZIELA 11 marca IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

07.00 – Za Parafian.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Franciszkę i Ludwika Dobrowolskich, za + z rodzin: Sekutowicz i Dobrowolskich.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Gertrudę i Wiesława Okienko oraz za ++ dziadków Tatianę i Jana Okienko.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Antoninę, Wiesławę, Mariannę, Wiktorię, Wacława i Ludwika.

13.00 – Podziękowanie za dar życia otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Leszka Kalita w dniu 60 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

15.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Magdaleny i Tymoteusza z okazji 40 rocznicy urodzin.

16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

17.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Sebastiana z okazji 18 urodzin, w intencji rodziców i rodziców chrzestnych oraz w intencji Teresy z okazji urodzin.

20.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Bożenę i Jana.