INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 24-31 grudnia 2017r

SOBOTA 23 grudnia

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Anielę Twardzik w 1 rocznicę śmierci.

NIEDZIELA 24 grudnia IV NIEDZIELA ADWENTU

07.00 – Za Parafian.

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Helenę Kosowską od Bożeny i Kazimierza Knapik.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Świerkot i całej rodziny.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Franciszkę Nitoń w 3 rocznicę śmierci, + męża Stanisława i + córkę Lucynę.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Lidię Haupt od sąsiadów z ul. Sztygarskiej 2 i 2a.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Helenę i Alojzego Kosowskich od Bożeny i Kazimierza Knapik.

13.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Eugenii z okazji 60 rocznicy urodzin oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

15.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Stanisława.

24.00 Podziękowanie za otrzymane łaski i wysłuchane modlitwy, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, zdrowie i miłość w rodzinach: Kuraj, Gładysz i Kołodziej.

24.00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jadwigę i Stanisława Kołackich, ++ z rodziny Hołubasz i ++ pokrewieństwo.

24.00 Do Miłosierdzia Bożego za + Jacka Kominek w rocznicę urodzin.

24.00 Do Miłosierdzia Bożego za + Joannę Młodawską–Sroka.

24.00 Do Miłosierdzia Bożego za + Aleksandrę Stanek od sąsiadów z ul. Wróblewskiego 28–34.

24.00 Do Miłosierdzia Bożego za + Helenę Wyszogrodzką od Ministrantów.

PONIEDZIAŁEK 25 grudnia UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

07.00 – Za Parafian.

08.00 Różaniec.

08.30 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Zofii i Edwarda Harmasz w dniu 45 rocznicy ślubu.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Mateja w 2 rocznicę śmierci.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Zenonę i Stanisława Barańskich oraz Magdalenę i Jana Błach.

13.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Kazimiery i Henryka Mordak z okazji 60 rocznicy ślubu.

15.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Urszulę Stamfest w 5 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny Stachowskich.

16.30 Nieszpory kolędowe.

17.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Anny i Janusza z okazji 40 rocznicy ślubu.

20.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Agnieszkę Jurdziak w kolejną rocznicę śmierci.

WTOREK 26 grudnia ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, pierwszego męczennika UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI PATRONA NASZEJ PARAFII

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Wojciecha Frajer od sąsiadów z ul. Żogały.

08.00 – Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Stanisława Szczerbę od rodziny Oszczygłów z Chrzanowa.

10.00 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej z podziękowaniem za sakrament małżeństwa, odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla małżonków Zofii i Kazimierza.

11.30 – SUMA ODPUSTOWA – Za Parafian.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + syna Krzysztofa Zientek od rodziców.

13.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Anny w dniu 65 rocznicy urodzin oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

15.00 – W intencji małżonków Renaty i Łukasza Wyszogrodzkich z okazji 9 rocznicy ślubu oraz w intencji synów Huberta i Pawła z podziękowaniem za sakrament małżeństwa, odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie.

16.30 Nieszpory odpustowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Annę i Grzegorza Habryków, za + ojca Henryka Łaskawca w 25 rocznicę śmierci i za + dziadka Adama Ślęzaka.

20.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Jana Lubeckiego w 1 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Bronisławę i Andrzeja.

ŚRODA 27 grudnia ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Łuszcz w 17 rocznicę śmierci od Krzysztofa z Legnicy.

06.30

06.30

07.25 Różaniec.

08.00 – W intencji misji, misjonarzy, przyjaciół misji i opiekuna ks. Adama, aby Matka Boża wypraszała mu potrzebne łaski.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Mariannę, + ojca Alojzego, ++ dziadków i rodzeństwo obu stron.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Krzysztofa Kajda w 35 rocznicę śmierci, za ++ z rodzin: Kajda, Mańka, Kawałko, Ćwięczek, Kobiałka i za dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK 28 grudnia ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZ.

06.30

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Wacława Borowy od Weroniki z Bielska–Białej.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Pawła Waniek od Zakładu Pogrzebowego „Kalia”.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Ziółek od Irka Benikas z rodziną.

10.00 – W intencji Młodzianków.

18.00 – W intencji Bractwa Szkaplerza Świętego, wszystkich noszących szkaplerz i opiekuna ks. Andrzeja.

PIĄTEK 29 grudnia V DZIEŃ W OKATAWIE BOŻEGO NARODZENIA

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Romualdę w rocznicę śmierci, + ojca Stanisława i ++ dziadków Zofię i Władysława, Juliana i Marię.

06.30

06.30

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Alinę Kłobusińską od Zakładu Pogrzebowego „Sacrum”.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Jerzego i Annę Burczyk.

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + syna Krzysztofa Miłek w 22 rocznicę śmierci oraz za + żonę Katarzynę.

SOBOTA 30 grudnia VI DZIEŃ W OKATAWIE BOŻEGO NARODZENIA

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + siostrę Agnieszkę Wilk w 92 rocznicę urodzin.

06.30

06.30

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Helenę i Franciszka Latkowskich.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jacka Loska od Zakładu Pogrzebowego „Sacrum”.

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jana Żabińskiego w 15 rocznicę śmierci.

NIEDZIELA 31 grudnia ŚWIĘTO ŚW. RODZINY, JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

07.00 – Za Parafian.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Sylwestra w dniu urodzin, + jego żonę Annę i + syna Andrzeja.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Kazimierza Stangreckiego w 13 rocznicę śmierci, za + Józefa Zygmunt w 9 rocznicę śmierci oraz za + Barbarę Krępa w 16 rocznicę śmierci.

11.30 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Barbary i Damiana Kubiczek w dniu 10 rocznicy ślubu oraz w intencji córki Marty z okazji 1 rocznicy urodzin.

13.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Gabrieli i Marka w dniu 35 rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.

15.00

17.00 Do Miłosierdzia Bożego za + babcię Jadwigę w 10 rocznicę śmierci i za ++ dziadków.

17.45 Nabożeństwo ekspiacyjne i dziękczynne na zakończenie roku.