Dzieci Maryi

Dziecięca wspólnota mająca na celu uczenie się zawierzenia swojego życia Matce Najświętszej.

Spotkania odbywają się w soboty od 11.00-13.00.

Pierwsza część ma charakter formacyjny w ramach spotkań w grupach.

Druga część jest integracyjno-zabawowa.

Opiekunem jest ks. Andrzej Ledwin