INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 15-22 października 2017r

SOBOTA 14 października

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

16.15 Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Ryszarda i Joannę Kudela, ++ dziadków Stefana i Mariannę Ciołczyńskich oraz ++ z rodziny Fesser.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA 15 października XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Władysława Fijałkowskiego w 5 rocznicę śmierci i za ++ z rodzin: Fijałkowskich i Giza.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jadwigę w rocznicę imienin.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Jerzego Obryckiego w 5 rocznicę śmierci, ++ rodziców Helenę i Józefa Obryckich, ++ Stanisławę i Tadeusza Duda, ++ dziadków Józefa i Józefę Duda oraz za + chrzestnego Eugeniusza Duda.

11.30 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla syna Adama i wnuczki Agaty z okazji urodzin oraz w intencji całej rodziny.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Jerzego Pawlik w 10 rocznicę śmierci oraz za ++ teściów Helenę i Stanisława.

15.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę
św. Tarsycjusza, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Łukasza Lesiaka w dniu 18 rocznicy urodzin.

15.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Joanny i Jerzego Waleczek z okazji 15 rocznicy ślubu.

16.15 Nabożeństwo różańcowe.

17.00 W intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci, aby dobry Bóg obdarzył ich pokojem, pocieszeniem i dopomógł im uwierzyć, że ich dziecko doświadcza już Bożej opieki i miłości.

20.00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Halinę i Pawła oraz za ++ z rodziny.

PONIEDZIAŁEK 16 października UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Stanisława Świerkot.

07.25Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Marię Jezierowską w rocznicę urodzin, za + ojca Wiktora.

08.00 – Za Parafian.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Janusza Pazur.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Agnieszkę Kloc w 3 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Wandę Sekuła w 2 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Zofię Oleś.

 

WTOREK 17 października Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.

06.30

07.25Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Teresę Tomalę w 1 rocznicę śmierci i za wszystkich ++ z rodziny.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Kalert, za + siostrę Elzbietę oraz za ++ Zofię, Józefa i za + Marię.

08.30 – Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

09.00 – Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 39 z okazji 20 rocznicy nadania imienia Jana Pawła II.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Marię Brol w 12 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Romana w 23 rocznicę śmierci, + mamę Annę, ++ z rodzin: Sitek, Swarlik i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Janusza Pazur od współpracowników sklepu „Euro”.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Brodniewicz w 30 dni po śmierci.

 

ŚRODA 18 października ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY

06.30

07.25Różaniec.

08.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośba o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Elizy w dniu 22 rocznicy urodzin.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Hanny i Tomasza z okazji rocznicy ślubu oraz w intencji syna Karola.

18.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Izabeli z okazji urodzin.

18.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Justyny i Przemka z okazji rocznicy ślubu oraz w intencji córek Asi i Zosi.

18.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Stanisława Osial z okazji 80 rocznicy urodzin oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

CZWARTEK 19 października

06.30

07.30 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Edwarda i Michała Górny oraz za ++ Krystynę i Helenę Kamińskie.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Dziękczynienie Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Matce Bożej Boguckiej za 24 lata istnienia Bractwa Żywego Różańca, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Bractwa i moderatora ks. Marka.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego , za + mamę Mariannę Kawałko w 34 rocznicę śmierci, + ojca Adolfa, ++ z rodziny obu stron.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + z rodziny Jęska.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Feliksa Iwan od Zakładu Pogrzebowego „Kalia”.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Franciszka Wojtysiak w 30 dni po śmierci.

PIĄTEK 20 października Wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.

06.30

07.30 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Bronisławę Lubecką w 19 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny.

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i zdrowie dla Joasi z okazji 12 rocznicy urodzin.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Joannę Krzemień, + męża Teodora, + Józefa oraz ++ Gizelę i Leona Słowik.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Katarzynę Krawczyk oraz wszystkich ++ z rodzin: Tkacz, Kupś i Konarski.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Janusza Proszaka.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Lidię Sikora od Hanny i Mariana Fiszer z Golubia.

SOBOTA 21 października

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + syna Marcina w 12 rocznicę śmierci.

07.30 – Różaniec.

08.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Laily w dniu 13 rocznicy urodzin oraz w intencji rodziców i rodzeństwa.

08.00 – Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej i zdrowie dla rodziny Marii Świerkot.

08.00

13.00 – Ślub Rzymski: Dominik Cieślik – Marta Nowak.

15.00 – W intencji małżonków przeżywających „okrągłe” rocznice ślubu.

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Jana i Marię Bogusz, ++ Stefanię i Józefa Górskich, + Irenę Maciaszek i ++ pokrewieństwo obu stron.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA 22 października XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

07.00 – Z podziękowaniem za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Haliny i Krzysztofa Jaśkowskich z okazji 40 rocznicy ślubu.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Martę i Stanisława Ochędowskich, za ++ braci Lucjana i Ryszarda.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Zofię Rycerz w 80 rocznicę urodzin, za ++ z rodzin: Ogrodowskich i Rycerzów.

11.30 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Ireny i Henryka Kosiorowskich w dniu 50 rocznicy ślubu oraz w intencji synów i ich rodzin.

13.00 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej z podziękowaniem za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Aleksandry i Andrzeja z okazji rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.

13.00 – Podziękowanie za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla Igi Ziętary z okazji 1 rocznicy urodzin oraz w intencji rodziców i rodziców chrzestnych.

15.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Julii z okazji 9 rocznicy urodzin, w intencji rodziców Anny i Rafała, rodziców chrzestnych oraz w intencji całej rodziny.

16.15 Nabożeństwo różańcowe.

17.00 Do Miłosierdzia Bożego za + Alfreda Garcorz w 11 rocznicę śmierci, ++ z rodzin: Garcorz i Czaja.

20.00 Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Teresy i Janusza Biel w dniu 40 rocznicy ślubu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 15 Października 2017 r.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

Za każdą ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

 • Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16.15.
 • W poniedziałek będziemy obchodzić Uroczystość Św. Jadwigi Śląskiej. Jest to uroczystość patronalna naszych Sióstr Jadwiżanek. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.
 • We wtorek o godz. 9.00 w Bazylice odbędzie się Msza św. z okazji 20-tej rocznicy nadania Szkole Podstawowej nr 39 imienia Św. Jana Pawła II. Tego dnia zapraszamy również na wykład z Historii Kościoła na godz. 19.00 do salki.
 • W środę będziemy obchodzić Święto Św. Łukasza Ewangelisty.
 • W czwartek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie członków Bractwa Żywego Różańca.
 • Spowiedź dla dzieci klas V odbędzie się w piątek o godz. 16.00. Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną o godz. 16.30. Młodzież gimnazjalną
  i ponadgimnazjalną zapraszamy do spowiedzi o godz. 17.30 i na Mszę św. o godz. 18.00.
 • Małżonków, którzy obchodzą w tym roku „okrągłe” rocznice ślubu, zapraszamy na Mszę św., która zostanie odprawiona w sobotę o godz. 15.00. Zapisy i bliższe informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi w sobotę od godz. 16.00.
 • Zapraszamy na Apel Maryjny w sobotę o godz. 20.00.
 • Za tydzień odbędzie się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych, nienarodzonych dzieci. Podpisać się pod nim może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer PESEL.
 • W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych bardzo prosimy o uporządkowanie grobów na naszym cmentarzu i wyrzucenie śmieci do przygotowanych w tym celu pojemników.
 • Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na misje, a przed Bazyliką zostanie przeprowadzona zbiórka na zorganizowanie wigilii dla dzieci i osób samotnych potrzebujących pomocy oraz przygotowanie dla nich paczek świątecznych.
 • Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”, w którym znajdziemy artykuł
  nt. 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zachęcamy także do lektury „Boguckiej Rodziny”.