Historia Obrazu Matki Bożej

Cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany jest na lipowej desce. Ze wstępnych prac badawczych nad obrazem Pani Boguckiej wynika, że „obraz stanowi bardzo skomplikowany zespół zabytkowy. Wielką zagadką jest samo przedstawienie Matki Bożej: na wierzchu, razem ze sukienkami, widzimy układ zbliżony do tzw. piekarskiego. Trzecia warstwa od góry (siedemnastowieczna) – przedstawia Matkę Bożą typu częstochowskiego. W 1994 r. obraz został gruntownie przebadany i poddany zabiegom konserwatorskim w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dzięki staraniom proboszcza i kustosza sanktuarium ks. prałata Jana Morcinka w 1999 r. w pracowni krakowskiego artysty, Tadeusza Rybskiego został wykonany komplet złotych koron – ufundowanych przez Boguckich parafian – ozdobionych szlachetnymi kamieniami. Poświęcił je papież Jan Paweł II – 16 czerwca 1999 r. w Gliwicach podczas pielgrzymki do Ojczyzny.

Uroczystej koronacji Cudownego Wizerunku dokonał w Bogucicach 4 czerwca 2000 roku nuncjusz Apostolski w Polsce ks. arcybiskup Józef Kowalczyk przy współudziale ks. arcybiskupa Damiana Zimonia oraz innych biskupów. Była to druga koronacja papieskimi koronami w naszej archidiecezji.
Obraz Matki Bożej jest czczony w parafii jako cudowny. Wiele łask zostało wyproszonych dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Boguckiej Pani Katowic. Co tydzień w każdą sobotę o godz. 20.00 (od Wielkanocy do ostatniego października) gromadzimy się ze świecami na modlitwie Apelu Jasnogórskiego, w której polecamy intencje pielgrzymów i wszystkich odwiedzających sanktuarium.

To tylko „garść” informacji o naszej parafii, cudownym obrazie oraz ministrantach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej to zapraszamy Cię serdecznie do odwiedzin Katowic oraz naszego sanktuarium! Będzie nam bardzo miło Cię gościć i będzie to dla nas wielki zaszczyt!

Ucieszymy się niezmiernie, jeśli zostawisz swój wpis z pozdrowieniami w „Księdze Gości”, ukażą się one po zaakceptowaniu przez naszego administratora (należy w panelu na stronie głównej odnaleźć hasło ”Księga Gości”, kliknąć i wpisać się do odpowiedniego formularza).
Już dzisiaj dzięki Internetowi czujemy się jakbyśmy żyli w malutkiej wiosce i chociaż dzieli nas może nawet tysiące kilometrów dzięki wierze jesteśmy zjednoczeni pielgrzymując do Domu Ojca…. Jak kiedyś tam się razem spotkamy to sobie radośnie pogadamy….

Poniżej zachęcamy Cię do odmówienia modlitwy do Matki Bożej Pani Boguckiej w intencjach Twojej Rodziny i Bliskich, których kochasz:

Matko Chrystusowa, Maryjo, Matko Katowic.
Już od z górą 5 wieków z Twego obrazu
w Boguckim kościele, spoglądasz na nas cicha i skromna,
choć w srebrnej szacie i zapraszasz do siebie tych,
którzy Tobie ufają i oczekują pomocy.

Przyjmij, Dobra Pani, nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy –
Jako Matce naszego Pana.
Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię Archanioł Gabriel
i jak Cię sławi Kościół przez wieki.
Przychodzimy do Ciebie z ufnością, wierząc
w Twoje przemożne orędownictwo u Boga.
Przynosimy Ci nasz trud codzienny, nasze radości i nasze nędze.
Wstawiaj się za nami do Boga, bo trzeba nam światła i mocy,
bo potrzebne nam miłosierdzie gdy słabniemy i upadamy.

W twoje Matczyne ręce oddajemy dzieci i młodzież,
małżeństwa i rodziny, cierpiących,
a zwłaszcza tych, którzy już kończą swoją ziemską drogę.
Matko przyjmij, Matko nie opuszczaj, Matko prowadź nas do nieba. Amen.

Zgłoszenie pogrzebu

W sprawie pogrzebów prosimy o kontakt z kancelarią parafialną lub – gdy kancelaria jest nieczynna – z duszpasterzami Parafii.

Do kancelarii należy przynieść kartę zgonu oraz kwit z miejsca cmentarnego (ewentualnie także zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego wiatyku).

Formalności związane z przygotowaniem grobu należy załatwiać z administracją cmentarza, na którym zmarły ma zostać pogrzebany.

Jeśli zmarły nie należał do naszej Parafii, a ma zostać pochowany na naszym cmentarzu, należy skontaktować się najpierw z proboszczem Parafii, do której należał zmarły.

Sakrament małżeństwa

Termin zawarcia sakramentu małżeństwa ustala się indywidualnie w Kancelarii parafialnej.

W przypadku, gdy żadna ze stron nie mieszka na terenie naszej parafii, konieczne jest zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich z parafii jednego z narzeczonych.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa Konkordatowego:

Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości np. paszport.

Świadectwo chrztu do zawarcia sakramentu małżeństwa (ważne sześć miesięcy od daty wystawienia). Świadectwa chrztu nie potrzebują osoby ochrzczone i bierzmowane w naszej parafii.

Świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (średniej). Osoby, które nie ukończyły nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (średniej) uczestniczą w katechumenacie przedmałżeńskim (cztery spotkania). Terminy spotkań są ustalane w kancelarii parafialnej.

Zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych. Nauki przedślubne odbywają się one w naszej parafii w każdą niedzielę miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) o godz. 15.30 w bibliotece parafialnej. Cykl czterech spotkań rozpoczyna się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Druk formularza Nauk Przedmałżeńskich do pobrania.

Harmonogram spotkań i terminy dyżurów w poradni życia rodzinnego

Tematy spotkań:

    • Prawa i obowiązki małżonków, karta praw rodziny.
    • Problematyka psychologiczna małżeństwa i rodziny.
    • Problematyka regulacji poczęć.
    • Sakramentalność małżeństwa i liturgia.

Narzeczeni zobowiązani są również do dwóch spotkań w Poradni Życia Rodzinnego, która czynna jest w wyznaczone środy (oprócz lipca i sierpnia) o godz. 18.00 w sali spotkań Duszpasterstwa Akademickiego. Termin spotkania należy umówić na 3 temacie nauk przedślubnych.

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego. Ważne sześć miesięcy od daty wystawienia.W przypadku kiedy został wcześniej zawarty związek cywilny. Odpis skrócony aktu zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego.

Osoby: wdowa, wdowiec, rozwiedziona lub żyjących w związku cywilnym, które pragną zawrzeć sakrament małżeństwa przed rozpoczęciem gromadzenia dokumentów odbywają rozmowę z księdzem. Wdowiec lub wdowa powinni posiadać: akt zgonu współmałżonka z Urzędu Stanu Cywilnego, akt zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego i świadectwo zawarcia ślubu kościelnego z parafii. Rozwiedzeni – wyrok sądu rozwiązujący ślub cywilny.

Przed spisaniem protokołu przedślubnego należy odbyć rozmowę z księdzem i ustalić termin spisania protokołu (telefonicznie lub osobiście). Protokół spisujemy po zgromadzeniu wszystkich dokumentów trzy miesiące przed datą ślubu. W sytuacjach wątpliwych rozmawiamy z księdzem.

Świadkowie w dniu zawierania sakramentu małżeństwa przychodzą 15 minut przed rozpoczęciem obrzędu Sakramentu Małżeństwa (przed Mszą Świętą) do zakrystii kościoła, wejście od strony probostwa, z dokumentem tożsamości: dowodem osobistym lub paszportem.