INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 13-20 PAŹDZIERNIKA 2019R

SOBOTA                     12 października

16.15 – Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Jerzego Skop w 33 rocznicę śmierci, ++ rodziców i pokrewieństwo obu stron.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Engelberta Fuchs od brata, bratowej i chrześnicy Małgorzaty z rodziną.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA              13 października               XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

06.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Władysława Fijałkowskiego w 7 rocznicę śmierci, + z rodzin: Fijałkowskich i Giza.

08.00 Różaniec fatimski.

08.30 – W intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Jerzego Obryckiego w 7 rocznicę śmierci, ++ rodziców Helenę i Józefa Obryckich, Stanisławę i Tadeusza Duda, ++ dziadków Józefa i Józefę Duda oraz za + chrzestnego Eugeniusza Duda.

11.30 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w życiu kapłańskim na każdy dzień dla Ks. Tomasza Marecika w dniu urodzin od grup parafialnych.

11.30 – Do Opatrzności Bożej podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Wiesławy i Eugeniusza z okazji 50 rocznicy ślubu, w intencji wnuka Jakuba z okazji 18 rocznicy urodzin oraz całej rodziny.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Józefa Madej oraz za ++ z rodziny Madejów i Lisowskich.

15.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Anny i Grzegorza, Katarzyny i Piotra, Natalii i Macieja z okazji rocznic ślubów oraz w intencji Jerzego, Michaliny i Zofii.

15.00 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej z p0odziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego dla brata Jonasza z okazji 1 rocznicy ślubów wieczystych.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opieką Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Grażyny z okazji 60 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

20.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Kaliszczak w 17 rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK           14 października

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jana Zipsera od kolegów i Koleżanek z pracy „Gonar Bis”.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jana Michnę oraz wszystkich ++ z rodziny.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – W intencji Grupy Odnowy w Duchu Świętym ich rodzin i opiekuna Ks. Proboszcza.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Agnieszkę Kloc w 5 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Weronikę i Kazimierza Zagórskich oraz za ++ teściów Feliksę i Floriana Włodarczyk.

WTOREK                     15 października           Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK.

06.30 – W intencji Parafian.

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Amelię Krypczyk w 30 dni po śmierci.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Ludwikę Kubińską w 1 rocznicę śmierci.

08.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – W intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci, aby dobry Bóg obdarzył ich pokojem, pocieszeniem i dopomógł im uwierzyć, że ich dziecko doświadcza już Bożej opieki i miłości.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Halinę i Pawła Moczygęba, ++ rodzeństwo obu stron.

ŚRODA           16 października           UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Stanisława Świerkot.

07.25Różaniec.

08.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i szczęśliwe rozwiązanie dla Klaudii oraz w intencji całej rodziny.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – W intencji Rodziny Maryi Matki Pięknej Miłości i opiekuna Ks. Andrzeja.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Marię Jeziorowską w dniu urodzin, za + ojca Wiktora.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Zofię w 1 rocznicę śmierci, wszystkich ++ z rodzin: Skołuckich, Zańko, Ciosańskich i Wójcików.

 19.00 – Godzina Uwielbienia.

CZWARTEK                17 października           Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.

06.30 – Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Tomasza Miłek z okazji urodzin.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Marię w 20 rocznicę śmierci, + tatę Jerzego i ++ z rodziny.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – W intencji Róż Różańcowych Rodziców i opiekuna Ks. Proboszcza.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Marię Brol w 14 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Romana w 25 rocznicę śmierci, + mamę Annę, ++ dziadków, ++ z rodziny Swarlik, Sitek i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK              18 października           ŚWIĘTO  ŚW.  ŁUKASZA  EWANGELISTY

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Stanisława Mościńskiego w rocznicę urodzin, ++ rodziców i teściów, za ++ siostrę, szwagierkę i szwagrów, ++ dziadków i pokrewieństwo obu stron.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Elizy w dniu 24 rocznicy urodzin.

15.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.30 – W intencji Bogu wiadomej.

16.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Joanny z okazji 14 urodzin oraz w intencji całej rodziny.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Anny w dniu urodzin.

18.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Joanny Długosz z okazji 18 rocznicy urodzin.

20.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

20.45 – Nabożeństwo różańcowe.

21.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Annę Słomka, za + jej męża Konrada.

SOBOTA                     19 października

06.30 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Hanny i Tomasza z okazji rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Mariannę w 36 rocznicę śmierci, + tatę Adolfa Kawałko, ++ z rodzin: Kawałko, Kajda, Orzechowskich, Wojtach, Gubernat, za + Łucję Czech i dusze w czyśćcu cierpiące.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Stanisława i Stanisławę Kęsickich, + Piotra Pakulskiego, ++ Elżbietę Obszańską, ++ dziadków, ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

08.00 –Do Miłosierdzia Bożego za + Iwonę Banasiewicz w 10 rocznicę śmierci.

14.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Anny i Henryka Stanisławskich z okazji 60 rocznicy ślubu oraz w intencji córek z rodzinami.

15.00 – W intencji małżonków przeżywających „okrągłe” rocznice ślubu.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Teodora Krzemień w dniu urodzin, + jego żonę Joannę i syna Józefa.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + kuzyna Andrzeja Złotosz od Małgorzaty i Mirosława z rodziną.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA      20 października              XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA

06.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

07.00 – Do Opatrzności Bożej podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla mamy Jolanty z okazji 70 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Wiesława i Danutę Buczyńskich w rocznicę śmierci.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża, Władysława, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, + Czesława i dusze w czyśćcu cierpiące.

11.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla Zosi z okazji 10 rocznicy urodzin, w intencji Piotrka i Dorotki oraz ich rodziców.

13.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Julii z okazji 11 rocznicy urodzin oraz w intencji rodziców, rodziców chrzestnych i całej rodziny.

15.00 – Do Miłosierdzia Bożego za mamę Irenę, + dziadka Czesława Godula w 2 rocznicę śmierci, za ++ z rodzin Godula i Dominek.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Helenę i Wilhelma Kroemer oraz ++ dziadków.

20.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Andrzeja i Aleksandry z okazji rocznicy ślubu, w intencji córek Anny i Magdaleny oraz całej rodziny.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
Za każdą ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

 • Z okazji Dnia Papieskiego młodzież po Mszy św. przed Bazyliką zbierać będzie ofiary na stypendia z „Dzieła Nowego Tysiąclecia”.
 • Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16:15.
 • We wtorek o godz. 18:00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci.
 • Kolejny wykład z historii Kościoła odbędzie się we wtorek o godz. 19:00.
 • W środę będziemy obchodzić Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej. Jest to uroczystość patronalna naszych Sióstr Jadwiżanek. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.
 • Również w środę o godz. 19:00 zapraszamy na Godzinę Uwielbienia do Bazyliki.
 • Mężczyzn św. Józefa zapraszamy w środę na Mszę św. o 19:30 do Kaplicy Bonifratrów.
 • W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. O godz. 15:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
 • Również w tym dniu o godz. 20:00 rozpoczniemy cykliczne nabożeństwo wieczoru pokuty i wynagrodzenia. W programie o godz. 20:00 czas miłosierdzia z procesją z Najświętszym Sakramentem, o godz. 20:45 różaniec pokuty, o godz. 21:30 Msza św. i zakończenie wieczoru.
 • Małżonków, którzy obchodzą w tym roku „okrągłe” rocznice ślubu, zapraszamy na Mszę św., która zostanie odprawiona w sobotę o godz. 15:00.
 • W sobotę Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. od godz. 16:00, o godz. 20:00 Apel Maryjny.
 • W przyszłą niedzielę Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej podczas Mszy św. głosić będą homilię o tematyce misyjnej, a po Mszach św. – przed Bazyliką – rozprowadzać kalendarze misyjne jako pomoc dla misji.
 • Za tydzień kolekta specjalna na zakup nowych części do kontuaru.
 • W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych, bardzo prosimy o uporządkowanie grobów na naszym cmentarzu i wyrzucenie śmieci w wyznaczonych do tego miejscach.
 • Orkiestra Dęta „Katowice” wraz z orkiestrą z Holandii zaprasza na koncert, który odbędzie się w sobotę 19 października o godz. 18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Bogucicach.
 • Już teraz przyjmujemy zalecki za zmarłych w kancelarii parafialnej.
 • Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego” i „Boguckiej Rodziny”.
 • Obchody liturgiczne tygodnia:

– wtorek– Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK.

– środa – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska

– czwartek – Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.

– piątek – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY

– niedziela – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Święta Jadwigo Śląska, módl się za nami…

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 06-13 PAŹDZIERNIKA 2019 R

SOBOTA                     05 października           Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.   I sobota miesiąca

16.15 – Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Kazimierza Kowalskiego w 1 rocznicę śmierci od żony, dzieci i wnuków oraz za ++ rodziców obu stron.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Marię i Jana Bogusz, ++ teściów Stefanię i Józefa Górskich, + brata Stanisława, + bratanka Stanisława oraz ++ pokrewieństwo obu stron.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA                  06 października                      XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

06.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Wandę Fijałkowską w 17 rocznicę śmierci, ++ z rodzin: Giza i Fijałkowskich.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Opatrzności Bożej podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Haliny z okazji urodzin, w intencji całej rodziny oraz intencji Bogu wiadomej.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Tadeusza Szostak w 4 rocznicę śmierci, ++ z rodziny Szostaków i Wolniarskich.

11.30 – Do Opatrzności Bożej podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Małgorzaty z okazji 27 rocznicy urodzin.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + syna Marcina Himmel, ++ mamę Marię i babcię Mieczysławę Wróblewskie.

15.00 – Msza św. chrzcielna: w intencji dzieci, które mają przyjąć chrzest, ich rodziców i chrzestnych.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + żonę Annę Kolmas w 21 rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców obu stron.

20.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Witolda i Lecha Filimon, ++ z rodzin: Filimon, Sobierajskich i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK           07 października           Wspomnienie  NMP  Różańcowej

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Jadwigę w rocznicę urodzin.

07.25 Różaniec.

08.00 – Podziękowanie za 26 lat istnienia Bractwa Żywego Różańca, z prośbą o potrzebne łaski dla opiekuna Ks. Proboszcza Krzysztofa oraz dla wszystkich członków.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Bronisława w rocznicę urodzin, + mamę Różę, ++ teściów Zofię i Leona, brata Mariana, ++ Elżbietę i Karola oraz pokrewieństwo.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Marię i Franciszka Rajman.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Cecylię i Pawła Paszek i + siostrę Jadwigę.

WTOREK                     08 października

06.30 – W intencji Parafian.

06.30 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Marka i Sabiny w dniu kolejnej rocznicy ślubu.

07.25 Różaniec.

08.00 – W intencji emerytów i rencistów.

08.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej za + Stanisława Dromowicz w 1 rocznicę śmierci od córki z rodziną oraz ++ z rodziny.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Hieronima i Anielę Kowolik, + siostrę Elżbietę oraz ++ Reginę i Rudolfa Koczorowskich.

ŚRODA                                   09 października

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + koleżankę Ewę Razik w rocznicę śmierci oraz za + Jadwigę Zawisz.

07.25Różaniec.

08.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Piotra Dreinert z okazji 80 rocznicy urodzin.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej w intencji wszystkich noszących Szkaplerz, Arcybractwa Szkaplerza św. oraz opiekuna Ks. Andrzeja.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Annę Smolarczyk w 1 rocznicę śmierci.

CZWARTEK                10 października

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Teresę od wujka Kazimierza z rodziną.

08.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Jadwigi z okazji urodzin.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Jana w rocznicę śmierci, męża Stanisława, za ++ rodziców Konrada i Anielę, ++ braci Stefana i Rufina oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Ryszarda Litewkę w 12 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Popowicza od „ Ludzi Gór”.

PIĄTEK                                    11 października

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Jana Witkowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + siostrę Elżbietę Szok w 25 rocznicę śmierci, ++ z rodzin: Siwik, Bugnacki i Dobrowolski.

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.30– W intencji katechetki Barbary Kaszowskiej z okazji urodzin.

17.15 – Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Józefa Poloczek w 4 rocznicę śmierci, za + mamę Mariannę, wszystkich ++ z rodziny, za + Waltra Cieśla w 20 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny obu stron.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Piliszko w 10 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Ks. Proboszcza Tomasza Wiosnę od pracowników Parafii.

SOBOTA                     12 października

06.30 – Do Najmiłosierniejszego Serca Pana Jezusa za + mamę Ludwikę Jęcek, za + kuzyna Roberta oraz wszystkich ++ z rodziny.

07.25 – Różaniec.

08.00 – W intencji Parafian chorych i starszych wiekiem.

08.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i Piotra z okazji 3 rocznicy ślubu oraz w intencji córki Alicji i całej rodziny.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Mariana Pokojskiego oraz za ++ z rodziny.

08.00 –Do Miłosierdzia Bożego za + Sławomira Pająka od sąsiadów z ul. Wajdy 10.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Jerzego Skop w 33 rocznicę śmierci, ++ rodziców i pokrewieństwo obu stron.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Engelberta Fuchs od brata z żoną i chrześnicy Małgorzaty z rodziną.

20.00 – Apel Maryjny.

NIEDZIELA                  13 października                       XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

06.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

07.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Władysława Fijałkowskiego w 7 rocznicę śmierci, + z rodzin: Fijałkowskich i Giza.

08.00 Różaniec fatimski.

08.30 – W intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Jerzego Obryckiego w 7 rocznicę śmierci, ++ rodziców Helenę i Józefa Obryckich, Stanisławę i Tadeusza Duda, ++ dziadków Józefa i Józefę Duda oraz za + chrzestnego Eugeniusza Duda.

11.30 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w życiu kapłańskim na każdy dzień dla Ks. Tomasza Marecika w dniu urodzin od grup parafialnych.

11.30 – Do Opatrzności Bożej podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Wiesławy i Eugeniusza z okazji 50 rocznicy ślubu, w intencji wnuka Jakuba z okazji 18 rocznicy urodzin oraz całej rodziny.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Józefa Madej oraz za ++ z rodziny Madejów i Lisowskich.

15.00 – Podziękowanie za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Anny i Grzegorza, Katarzyny i Piotra, Natalii i Macieja z okazji rocznic ślubów oraz w intencji Jerzego, Michaliny i Zofii.

15.00 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej Boguckiej z p0odziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego dla brata Jonasza z okazji 1 rocznicy ślubów wieczystych.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opieką Matki Bożej Boguckiej i zdrowie dla Grażyny z okazji 60 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

20.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Kaliszczak w 17 rocznicę śmierci.