INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 03-10 grudnia 2017r

SOBOTA 02 grudnia I sobota miesiąca

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Podziękowanie za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla Filipa Wyszyńskiego z okazji 1 rocznicy urodzin oraz w intencji rodziców i rodziców chrzestnych.

17.00 W pewnej intencji.

NIEDZIELA 03 grudnia I NIEDZIELA ADWENTU

07.00 – Za Parafian.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Zofię Kostka.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Krystynę i Eugeniusza Włodarczyk oraz za wszystkich ++ z rodziny od synów.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Tadeusza Broda, + siostrę Lidię, ++ z rodziny obu stron.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Karola i Mariannę, za + siostrę Irenę Serafin w 2 rocznicę śmierci, + brata Henryka oraz + Helenę Strzała.

15.00 – Msza św. chrzcielna: w intencji dzieci, które mają przyjąć chrzest, w intencji rocznego dziecka Emilii Wróblewskiej, ich rodziców i rodziców chrzestnych.

17.00 Do Miłosierdzia Bożego za + siostrę Zofię i + jej męża Wiesława Wykowskich, + siostrę Barbarę Trojanowską, ++ braci Jana i Andrzeja oraz ++ rodziców Janinę i Stanisława Olędzkich.

17.45 – Nabożeństwo specjalne do Matki Boskiej Boguckiej.

20.00 Do Miłosierdzia Bożego za + Mariana Widaszek w 10 rocznicę śmierci, za + Urszulę Widaszek.

PONIEDZIAŁEK 04 grudnia Wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jana Rychlewskiego, za + Zofię Rychlewską, ++ Joannę i Maksymiliana Gaszka oraz ++ ich rodziców i rodzeństwo.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Konrada Wojciechowskiego w dniu 91 rocznicy urodzin, + mamę Franciszkę Brychlik w dniu 127 rocznicy urodzin.

09.00 – W intencji górników i ich rodzin, w intencji Koła Emerytów i Rencistów „Solidarność” byłej Kopalni Katowice przez wstawiennictwo św. Barbary patronki górników z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz za ++ emerytów i rencistów, aby św. Barbara wstawiała się do Pana Boga i wypraszała ++ łaskę zbawienia.

09.00 – Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo św. Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie z okazji 20-lecia działalności Katowickiego Węgla dla Pracowników, Zarządu i ich rodzin oraz byłych Pracowników, emerytów i rencistów i ich rodzin.

09.00 – W intencji członków Pokopalnianego Koła SITG Kopalni „ Katowice – Ferdynand” z prośbą, aby Matka Boska Bogucka i św. Barbara wypraszała potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Szczepana Sitek w rocznicę urodzin.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Mirosława Góreckiego w 8 rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców obu stron.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Adamczyka w 5 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny. 

WTOREK 05 grudnia

06.30 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej, z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Tarsycjusza i zdrowie dla Pawła Dąbrowskiego w dniu 13 rocznicy urodzin.

07.25 Różaniec.

08.00 – W intencji emerytów i rencistów.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ ciocie: Marię, Łucję i Klarę.

08.30 – Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Władysława Oleksiaka w 21 rocznicę śmierci, + syna Marka, ++ teściów Jana i Karolinę Oleksiaków, ++ braci Daniela i Stanisława oraz ++ rodziców Jana i Katarzynę Wolków.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Grajcarek w 1 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Janinę i Jana Kuś oraz wszystkich ++ z rodziny obu stron od córki z rodziną.

ŚRODA 06 grudnia

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Annę Juchnikowską w 30 dni po śmierci, za + ojca Franciszka w 28 rocznicę śmierci oraz za + Michalinę Karwowską.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Waldemara Zarzyckiego w 13 rocznicę śmierci, ++ rodziców obu stron, + brata Stanisława i dusze w czyśćcu cierpiące.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Zdzisława Pietrek.

16.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Wacława Borowy od kuzynek z Bielska Białej.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Stanisława Nowaka w rocznicę śmierci, + Irenę oraz ++ z rodziny.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Annę Staniszewską w 1 rocznicę śmierci od siostry Elżbiety z rodziną.

CZWARTEK 07 grudnia Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK I czwrtek miesiąca

06.30 – W intencji Bogu wiadomej.

07.25 – Różaniec.

08.00 – W intencji Kapłanów naszej parafii.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.00 – Do Jezusa Najwyższego Kapłana w intencji kapłanów naszej parafii, o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, w intencji członków Bractwa Adoracji Najświętszego sakramentu oraz w intencji Ewy Ziegler jako podziękowanie za wieloletnią służbę z prośbą o Boże błogosławieństwo.

18.00 –Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Rozalię i Bernarda Otremba, + męża Włodzimierza
Szulca.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Piotra Szyler w 1 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Helenę i Leszka Rusinków w rocznicę śmierci od przyjaciół.

PIĄTEK 08 grudnia UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Lecha Wątroba w 30 dni po śmierci.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Gerarda w 20 rocznicę śmierci, ++ rodziców obu stron oraz ++ pokrewieństwo.

09.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Leokadię Młodzik i + Mariannę Charyga w rocznicę urodzin.

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.30 W intencji Dzieci Maryi i ich rodzin oraz opiekuna ks. Marka z okazji święta patronalnego.

16.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośba o Boże bł0gosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Marii w dniu 70 rocznicy urodzin.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Bożenę Kempa, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jacka Kominka od Zakładu Pogrzebowego „Sacrum”.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Polus od koleżanek i kolegów z kopalni Wieczorek.

SOBOTA 09 grudnia

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Leopolda Nowakowskiego w 30 dni po śmierci od żony i syna z rodziną.

06.30

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Bogdana Piskorz, + tatę Stanisława Bieleckiego w 5 rocznicę śmierci, + mamę Zofię Bielecką, ++ dziadków Florentynę i Jana Pasek oraz
++ pokrewieństwo obu stron.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Martę Popiel.

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla wnuczki Małgorzaty w dniu 23 rocznicy urodzin.

NIEDZIELA 10 grudnia II NIEDZIELA ADWENTU

07.00 – Za Parafian.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Józefę Bielańską, za ++ rodziców i dziadków.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Juliannę w 16 rocznicę śmierci, + ojca Bronisława, za ++ Zdzisława i Marcina oraz ++ z rodziny obu stron.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + żonę Adelajdę Zielińską w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców obu stron.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Bolesława, za ++ Michalinę, Michała, Andrzeja i Zofię Drapała, za + Katarzynę Paraskiewicz – Kubrak.

15.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Kazimierza z okazji 60 rocznicy urodzin.

16.30 Nieszpory niedzielne.

17.00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ Fryderykę, Irenę, Anielę, Jana Ślęzaków, za + Romualdę Strączeńską, ++ Anielę i Konstantego Burdziuk, za ++ z rodziny Bałazy oraz za + Wiesława Raczyńskiego.

20.00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Franciszka Nawickiego w 13 rocznicę śmierci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *