INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 03-10 grudnia 2017r

SOBOTA 02 grudnia I sobota miesiąca

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Podziękowanie za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla Filipa Wyszyńskiego z okazji 1 rocznicy urodzin oraz w intencji rodziców i rodziców chrzestnych.

17.00 W pewnej intencji.

NIEDZIELA 03 grudnia I NIEDZIELA ADWENTU

07.00 – Za Parafian.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Zofię Kostka.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Krystynę i Eugeniusza Włodarczyk oraz za wszystkich ++ z rodziny od synów.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Tadeusza Broda, + siostrę Lidię, ++ z rodziny obu stron.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Karola i Mariannę, za + siostrę Irenę Serafin w 2 rocznicę śmierci, + brata Henryka oraz + Helenę Strzała.

15.00 – Msza św. chrzcielna: w intencji dzieci, które mają przyjąć chrzest, w intencji rocznego dziecka Emilii Wróblewskiej, ich rodziców i rodziców chrzestnych.

17.00 Do Miłosierdzia Bożego za + siostrę Zofię i + jej męża Wiesława Wykowskich, + siostrę Barbarę Trojanowską, ++ braci Jana i Andrzeja oraz ++ rodziców Janinę i Stanisława Olędzkich.

17.45 – Nabożeństwo specjalne do Matki Boskiej Boguckiej.

20.00 Do Miłosierdzia Bożego za + Mariana Widaszek w 10 rocznicę śmierci, za + Urszulę Widaszek.

PONIEDZIAŁEK 04 grudnia Wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jana Rychlewskiego, za + Zofię Rychlewską, ++ Joannę i Maksymiliana Gaszka oraz ++ ich rodziców i rodzeństwo.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Konrada Wojciechowskiego w dniu 91 rocznicy urodzin, + mamę Franciszkę Brychlik w dniu 127 rocznicy urodzin.

09.00 – W intencji górników i ich rodzin, w intencji Koła Emerytów i Rencistów „Solidarność” byłej Kopalni Katowice przez wstawiennictwo św. Barbary patronki górników z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz za ++ emerytów i rencistów, aby św. Barbara wstawiała się do Pana Boga i wypraszała ++ łaskę zbawienia.

09.00 – Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo św. Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie z okazji 20-lecia działalności Katowickiego Węgla dla Pracowników, Zarządu i ich rodzin oraz byłych Pracowników, emerytów i rencistów i ich rodzin.

09.00 – W intencji członków Pokopalnianego Koła SITG Kopalni „ Katowice – Ferdynand” z prośbą, aby Matka Boska Bogucka i św. Barbara wypraszała potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Szczepana Sitek w rocznicę urodzin.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Mirosława Góreckiego w 8 rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców obu stron.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Adamczyka w 5 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny. 

WTOREK 05 grudnia

06.30 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej, z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Tarsycjusza i zdrowie dla Pawła Dąbrowskiego w dniu 13 rocznicy urodzin.

07.25 Różaniec.

08.00 – W intencji emerytów i rencistów.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ ciocie: Marię, Łucję i Klarę.

08.30 – Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Władysława Oleksiaka w 21 rocznicę śmierci, + syna Marka, ++ teściów Jana i Karolinę Oleksiaków, ++ braci Daniela i Stanisława oraz ++ rodziców Jana i Katarzynę Wolków.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Grajcarek w 1 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Janinę i Jana Kuś oraz wszystkich ++ z rodziny obu stron od córki z rodziną.

ŚRODA 06 grudnia

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Annę Juchnikowską w 30 dni po śmierci, za + ojca Franciszka w 28 rocznicę śmierci oraz za + Michalinę Karwowską.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Waldemara Zarzyckiego w 13 rocznicę śmierci, ++ rodziców obu stron, + brata Stanisława i dusze w czyśćcu cierpiące.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Zdzisława Pietrek.

16.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Wacława Borowy od kuzynek z Bielska Białej.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Stanisława Nowaka w rocznicę śmierci, + Irenę oraz ++ z rodziny.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Annę Staniszewską w 1 rocznicę śmierci od siostry Elżbiety z rodziną.

CZWARTEK 07 grudnia Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK I czwrtek miesiąca

06.30 – W intencji Bogu wiadomej.

07.25 – Różaniec.

08.00 – W intencji Kapłanów naszej parafii.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.00 – Do Jezusa Najwyższego Kapłana w intencji kapłanów naszej parafii, o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, w intencji członków Bractwa Adoracji Najświętszego sakramentu oraz w intencji Ewy Ziegler jako podziękowanie za wieloletnią służbę z prośbą o Boże błogosławieństwo.

18.00 –Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Rozalię i Bernarda Otremba, + męża Włodzimierza
Szulca.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Piotra Szyler w 1 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Helenę i Leszka Rusinków w rocznicę śmierci od przyjaciół.

PIĄTEK 08 grudnia UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Lecha Wątroba w 30 dni po śmierci.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Gerarda w 20 rocznicę śmierci, ++ rodziców obu stron oraz ++ pokrewieństwo.

09.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Leokadię Młodzik i + Mariannę Charyga w rocznicę urodzin.

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.30 W intencji Dzieci Maryi i ich rodzin oraz opiekuna ks. Marka z okazji święta patronalnego.

16.30 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośba o Boże bł0gosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Marii w dniu 70 rocznicy urodzin.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Bożenę Kempa, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jacka Kominka od Zakładu Pogrzebowego „Sacrum”.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Polus od koleżanek i kolegów z kopalni Wieczorek.

SOBOTA 09 grudnia

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Leopolda Nowakowskiego w 30 dni po śmierci od żony i syna z rodziną.

06.30

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Bogdana Piskorz, + tatę Stanisława Bieleckiego w 5 rocznicę śmierci, + mamę Zofię Bielecką, ++ dziadków Florentynę i Jana Pasek oraz
++ pokrewieństwo obu stron.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Martę Popiel.

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla wnuczki Małgorzaty w dniu 23 rocznicy urodzin.

NIEDZIELA 10 grudnia II NIEDZIELA ADWENTU

07.00 – Za Parafian.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Józefę Bielańską, za ++ rodziców i dziadków.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Juliannę w 16 rocznicę śmierci, + ojca Bronisława, za ++ Zdzisława i Marcina oraz ++ z rodziny obu stron.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + żonę Adelajdę Zielińską w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców obu stron.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + tatę Bolesława, za ++ Michalinę, Michała, Andrzeja i Zofię Drapała, za + Katarzynę Paraskiewicz – Kubrak.

15.00 – Podziękowanie za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Boguckiej i zdrowie dla Kazimierza z okazji 60 rocznicy urodzin.

16.30 Nieszpory niedzielne.

17.00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ Fryderykę, Irenę, Anielę, Jana Ślęzaków, za + Romualdę Strączeńską, ++ Anielę i Konstantego Burdziuk, za ++ z rodziny Bałazy oraz za + Wiesława Raczyńskiego.

20.00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Franciszka Nawickiego w 13 rocznicę śmierci.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE «UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA» 26 Listopada 2017 r.

 • Przeżywamy dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która pokazuje nam cel naszego życia – Królestwo Niebieskie, które już teraz musi być dla chrześcijan rzeczywistością dnia codziennego. Dziś odpust w katowickiej Katedrze.

 • Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji.

 • Za każdą ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

 • Dziś o godz. 16.30 zapraszamy na uroczyste nabożeństwo, podczas którego odmówimy Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi. Po jego odmówieniu spełniając zwykłe warunki można uzyskać odpust zupełny.

 • W poniedziałek o godz. 8.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji GIG i EMAG z okazji święta patronalnego Św. Barbary.

 • We wtorek odbędą się spotkania dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz dla ich rodziców. Dzieci spotykają się o godz. 17.00 w Bazylice, a rodzice o godz. 19.00 w sali parafialnej.

 • W czwartek obchodzić będziemy Święto Św. Andrzeja, Apostoła.

 • W tym tygodniu przypadają: I piątek i I sobota miesiąca.

 • W pierwszy piątek miesiąca o godz. 8.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 • Spowiedź dla dzieci klas III oraz dzieci po Wczesnej Komunii Św. odbędzie się w piątek o godz. 16.00. Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną o godz. 16.30. Młodzież klas III gimnazjum, oraz ponadgimnazjalną zapraszamy do spowiedzi o godz. 17.30 i na Mszę św. o godz. 18.00.

 • W piątek o godz. 19.00 zapraszamy rodziców i rodziców chrzestnych na nauki przed chrztem do kawiarenki.

 • W sobotę odwiedzimy chorych naszej parafii. Prosimy o ich zgłoszenie do piątku w kancelarii parafialnej.

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi w sobotę od godz. 16.00.

 • Dziś kolęda na ul. Wajdy 2 i 1, oraz ul. Hoppego 4a i 4. W sobotę kolęda na ul. Hoppego 3a, 3, 1a, 1, a w przyszłą niedzielę na ul. Wajdy 12 i 10, oraz na ul. Na Obrzeżu. W tym roku w blokach wszystkie kolędy rozpoczynamy od góry. Szczegółowy plan wywieszony jest w gablotce jak również umieszczony jest na nowej stronie internetowej parafii. 

 • W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent. Z tym pięknym okresem radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa związane są: tradycyjny wieniec adwentowy oraz lampiony roratnie, dlatego zachęcamy dzieci do przygotowania wraz z rodzicami lampionów i licznego udziału w Roratach. Roraty odprawiane będą tradycyjnie od poniedziałku do piątku o godz. 6.30, a dla dzieci młodszych w środy i piątki o godz. 16.30. Młodzież natomiast zapraszamy na Roraty w piątek o godz. 18.00. Podczas rorat będzie również funkcjonował „Bank dobroci”. Wszyscy, którzy chcieliby przekazać dzieciom słodycze, owoce, upominki mogą to uczynić składając swoje dary do specjalnego kosza przy bocznym ołtarzu już od najbliższej niedzieli. Przypominamy również o trwającym konkursie na najpiękniejsze lampiony. Do udziału w konkursie zapraszamy całe rodziny. Lampiony oddajemy do niedzieli 3 grudnia, a ogłoszenie wyników podczas pierwszej Mszy roratniej w poniedziałek 4 grudnia.

 • I Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Zachęcamy do abstynencji od napojów alkoholowych i złożenia świadectwa poprzez wpis do parafialnej księgi abstynencji.

 • W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 będzie poświęcenie medalików dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.

 • Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

 • Osoby, które nie ukończyły jeszcze studium przedmałżeńskiego zapraszamy 11, 12 i 13 grudnia o godz. 19.00 do salki.

 • W kiosku parafialnym można nabyć opłatki i świece Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

 • Rozpoczęliśmy sezon grzewczy w naszej Bazylice, dlatego bardzo prosimy o zamykanie drzwi. W tygodniu drzwi główne będą zamknięte. Prosimy o wchodzenie do Bazyliki drzwiami bocznymi od strony kiosku parafialnego.

 • Informujemy, że w związku ze złym stanem technicznym został zdemontowany krzyż przy Bazylice na skrzyżowaniu ulic Markiefki i Leopolda. Krzyż zostanie wyremontowany i na nowo umieszczony na wiosnę.

 • Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”, w którym znajdziemy artykuł o tym, że zdrowy wstyd jest człowiekowi bardzo potrzebny. Zachęcamy również do lektury „Boguckiej Rodziny”.

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 26 listopada-03 grudnia 2017r

SOBOTA 25 listopada

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Cecylii z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla członków Chóru Parafialnego z okazji ich patronalnego święta i za ++ członków chóru.

NIEDZIELA 26 listopada UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

07.00 – Za Parafian.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Janinę Wierzycką w 13 rocznicę śmierci, za ++ rodziców obu stron.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Grzegorza Kołodziej w 11 rocznicę śmierci, ++ z rodzin: Kołodziej, Podolscy, Szczepan, Gucwa i Nowak.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + córkę Sandrę Sitkiewicz w 12 rocznicę śmierci.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Genowefę Rams w 20 rocznicę śmierci, + męża Jana i + syna Edwarda.

15.00 – W intencji rocznych dzieci, rodziców i rodziców chrzestnych: Magdaleny Glinkowskiej, Alicji Rams, Antoniego Koniczek i Macieja Mekwińskiego.

16.30 Nieszpory niedzielne.

17.00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Annę i Stanisława Majewskich oraz za ++ z rodziny.

20.00 Do Miłosierdzia Bożego za + Henryka Pardelę od sąsiadów z ul. Wróblewskiego 28-34.

PONIEDZIAŁEK 27 listopada

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + brata Kazimierza Wąsowicz, za ++ rodziców Kazimierza i Julię i wszystkich ++ z rodziny.

07.25 Różaniec.

08.00 – W intencji Zarządu, pracowników, seniorów i emerytów GIG oraz za + pracowników.

08.00 – Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Patronki Świętej Barbary, z podziękowaniem za otrzymane łaski i pokorną prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Pracowników Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG oraz ich rodzin, a także byłych Pracowników Instytutu, emerytów i rencistów i ich rodzin. Za ++ Pracowników Instytutu EMAG, prosząc Boga, by zechciał obdarzyć Ich swoim miłosierdziem i życiem wiecznym.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ dziadków Zofię i Augustyna Pietrowskich, ++ z rodzin: Fuchs, Mutwil i Pilch.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Baran.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Zając od sąsiadów z ul. Podhalańskiej 18.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Polus od Zakładu Pogrzebowego „Kalia”.

WTOREK 28 listopada

06.30 – Przez wstawiennictwo Miłosierdzia Bożego i św. Józefa z prośbą o zdrowie dla Bernadety i błogosławieństwo dla rodziny.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Stanisława Móla, ++ z jego rodziny oraz ++ z rodzin: Kogutowicz, Włodarczyk i Nożkiewicz.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Wydrzyńskiego od sąsiadów z ul. Karpackiej.

08.30 – Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Zdzisława Pacyniaka, ++ Mariana Pacyniaka i Mariana Kołodziejskiego.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ Różę i Tadeusza Bednorz, za + Wiktorię Kosmala.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Marka Kowalczyka.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Eligiusza Tyla od Zakładu Pogrzebowego „Kalia”.

 

ŚRODA 29 listopada Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Stanisława Hajkowskiego w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców obu stron i ++ rodzeństwo.

07.25 Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ członków Kręgu Biblijno-Misyjnego.

08.00 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Boguckiej z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i ratunek w chorobie dla Bernadety.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Karkosz w 15 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Helenę Łysoń i wszystkich ++ z rodziny.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Dumowicz od lokatorów z ul. Wajdy 4.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Ewę Jaroszewską.

CZWARTEK 30 listopada ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja Ziółek od brata.

07.25 – Różaniec.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Elżbietę i Karola Ślusarek oraz ++ dziadków Otylię i Alojzego Borteckich.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Aleksandrę Stanek od Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Stanisławę Grzybowską od Danuty i Krzysztofa Rząsa z rodziną.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Ryszarda Janasa w 20 rocznicę śmierci, za ++ jego rodziców, wszystkich ++ z rodzin Janasów, Śliwków, Krzanowskich i Freyów.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Zygmunta Zianiewicza w 10 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Michała Sałek w 2 miesiące po śmierci.

PIĄTEK 01 grudnia

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Wacława Borowy od Heleny Żydek.

07.25 – Różaniec.

08.00 – W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.30 – W intencji dzieci po I Komunii Świętej.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Aleksandrę Stanek od sąsiadów z ul. Wróblewskiego 28-34.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Czesława Kaczmarczyk w 17 rocznicę śmierci.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Konior od koleżanek i kolegi ze studiów: Jagody, Janiny, Teresy i Piotra.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Helenę Marek w 2 rocznicę śmierci.

SOBOTA 02 grudnia

06.30 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi za otrzymane łaski dziękuje i o Boże błogosławieństwo w codziennych i ważnych dla zbawienia sprawach, dla najbliższej rodziny i polecanych w modlitwach – prosi Matka.

06.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Józefinę Kalemba.

07.25 – Różaniec.

08.00 – W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Zając.

08.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Jana Jaskuła w 30 dni po śmierci.

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

17.00 – Podziękowanie za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla Filipa Wyszyńskiego z okazji 1 rocznicy urodzin oraz w intencji rodziców i rodziców chrzestnych.

17.00 W pewnej intencji.

NIEDZIELA 03 grudnia I NIEDZIELA ADWENTU

07.00 – Za Parafian.

08.00 Różaniec.

08.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Zofię Kostka.

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Krystynę i Eugeniusza Włodarczyk oraz za wszystkich ++ z rodziny od synów.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Tadeusza Broda, + siostrę Lidię, ++ z rodziny obu stron.

13.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Karola i Mariannę, za + Irenę Serafin w 2 rocznicę śmierci, + brata Henryka oraz + Helenę Strzała.

15.00 Msza św. chrzcielna: w intencji dzieci, które mają przyjąć chrzest, w intencji rocznego dziecka – Emilii Wróblewskiej, ich rodziców i rodziców chrzestnych.

16.30 Nieszpory niedzielne.

17.00 Do Miłosierdzia Bożego za + siostrę Zofię i +jej męża Wiesława Wykowskich, + siostrę Barbarę Trojanowską, ++ braci Jana i Andrzeja oraz ++ rodziców Janinę i Stanisława Olędzkich.

20.00 Do Miłosierdzia Bożego za + Mariana Widaszek w 10 rocznicę śmierci, za + Urszulę Widaszek.